Hoeve Arendsnest

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Hoegaarden
Deelgemeente Hoegaarden
Straat Houtmarkt
Locatie Houtmarkt 2, 3, Hoegaarden (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Hoegaarden (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Hoegaarden (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Hoegaarden (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenburgerhuis en aanpalende hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve Arendsnest

Deze bescherming is geldig sinds 06-02-1990.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kapittelhuis en Hoeve Arendsnest met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-2014.

Beschrijving

Boerenburgerhuis uit de 18de eeuw met aanpalende hoeve. Twee verdiepingen hoge woonvleugel met een gebogen wolfsdak; voorgevel met bekleding van zandsteen in regelmatig verband; rechthoekige vensters (één verbouwd tot tweede voordeur). Het hoofdelement van deze sobere, reeds classicistisch getinte gevel is het weinig uitstekend risaliet: rondbooginrijpoort ingeschreven in een portiek met medaillons in de zwikken; boven de puilijst, rechthoekig venster, geflankeerd door pilasters en bekroond met een hoofdgestel; klein fronton met laatbarokke-inslag, doorbroken met een oculus en opgesmukt met siervazen.

De inrijpoort verleent toegang tot het binnenhof waarop de hoevegebouwen uit 17de en 18de eeuw uitzien. Pachterswoning en stallen in traditionele bak- en zandsteenstijl (17de eeuw); kruisvensters en rondboogdeuren al dan niet voorzien van geprofileerde waterlijsten. Tot de 18de eeuw behoren: de achtergevel van de herenwoning, opgetrokken uit baksteen met gebruik van zandsteen voor de regelmatige hoekstenen en de rechthoekige vensteromlijstingen; deurstijlen en latei uit laatstgenoemd materiaal, eveneens naar classicistische wijze versierd en het portiekthema der poort op kleinere schaal toepassend; de van 17(3)4 daterende schuur voorzien van typische hoekkettingen, korfboogdeur en gebogen zadeldak met wolfseinden; het aanpalend poortgebouw met korfbooginrijpoort verrijkt met een uitgewerkte sluitsteen (duifmotief).

Dit merkwaardig ensemble (ook het interieur), bleef haast volledig ongedeerd bewaard tot circa 1957; voor het verbreden van de Walestraat werd een gedeelte van de zijvleugel gesloopt en het overgebleven deel innerlijk volledig vernieuwd.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Park bij het kapittelhuis - Vlaamse toontuinen

Houtmarkt 1 (Hoegaarden)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.