erfgoedobject

Gulde Schoen

bouwkundig element
ID: 4358   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4358

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historiek

Burgerhuis genaamd “Gulde Schoen”, met een traditionele kern en een renaissance-arcade uit de 16de eeuw, en een barokpoort uit het derde kwart van de 17de eeuw. Willem Westlake, houthandelaar voor meubelmakers, liet de oorspronkelijk zes traveeën brede voorbouw in twee fasen verbouwen tot het huidige volume, met een neoclassicistische lijstgevel. In 1847 werd de bestaande ordonnantie aangepast en herleid tot een regelmatig schema van vier traveeën. De registers van gekoppelde kruiskozijnen, vanaf de sokkel aan weerszij van de poort, en vanaf een waterlijst op de eerste verdieping, maakten daarbij plaats voor een drieledige winkelpui met middenportaal en rechthoekige vensters met lekdrempel. Vervolgens werd in 1849 de ‘puntgevel’ gesloopt en vervangen door een tweede verdieping onder een zadeldak. Uit de bouwdossiers vallen noch de oorspronkelijke vorm van de geveltop, noch de ontwerper of aannemer van de ingreep af te leiden. Het complex is heringericht tot luxehotel, in bedrijf sinds 2018.

Architectuur

Rijwoning met dubbelhuisopstand van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit verkleinende registers van rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempel. Smeedijzeren muurankers met gekrulde spie geven in de rechter flank van de begane grond de traditionele kern aan. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf, vlakke fries en houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Op de markante barokpoort na is de begane grond verbouwd tot handelspui.

De rondboogpoort met bovenlicht is gevat in een rijk bewerkte omlijsting uit blauwe hardsteen. De rechtstanden vormen geblokte pilasters met een geprofileerd basement, ingediepte schacht, een leeuwenkop en een Ionisch kapiteel. Deze dragen de geprofileerde, geblokte archivolt, omschreven door een geprofileerde omlijsting met neuten, oren en rozetten in de zwikken, en geaccentueerd door een cartouchesleutel met rolwerk en de inscriptie: "Gulde Schoen”. Een gebroken voluutfronton vormt de bekroning, gemarkeerd door het getraliede, rondbogige bovenlicht met voluutklauwstukken, een sluitsteen en een gekorniste waterlijst op gestrekte uiteinden.

Het gebouwencomplex omvat meerdere vleugels gegroepeerd rondom twee binnenplaatsen, waarvan de eerste in traditionele bak- en zandsteenbouw met speklagen en kruiskozijnen. Vandaag overkapt, is deze aan twee zijden afgezet met een rondboogarcade in renaissancestijl uit blauwe hardsteen van drie bij twee traveeën. Toscaanse zuilen en halfzuilen met een diamantkop op het geprofileerde basement, dragen de geprofileerde archivolten met voluutsleutels. Deze laatste worden verbonden door de architraaf van het klassiek hoofdgestel met waterlijst uit bak- en hardsteen, waarvan de fries wordt geritmeerd door bewerkte postamenten en blinde oculi in geriemde omlijsting.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1847#55 en 1849#506.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gulde Schoen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4358 (Geraadpleegd op 22-02-2020)