erfgoedobject

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Eik

bouwkundig element
ID
43644
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43644

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Eik gelegen op het volgens literatuur oude driesplein tussen Geelse straat, Kapelstraat en Aarthof. Oorspronkelijke kapel, het huidige koor, in 1639 (zie jaartal van gesinterde steen) opgericht door abt Th. Verbraeken als beloftekapel na een pestepidemie, circa 1675 vergroot met het schip. De gevelsteen "Anno 1842" refereert vermoedelijk aan herstellingswerken; restauratie in 1977-1978.

Rechthoekige éénbeukige kapel van verankerde baksteenbouw; schip van drie traveeën en smaller en lager koor met rechte sluiting en ten zuiden sacristie, leien zadeldaken met aandaken, opengewerkt polygonaal klokkentorentje met ingesnoerde leien spits. Schip geritmeerd door steunberen waartussen licht getoogde vensters met houten roeden. Tuitgevel op schouderstukken met muurvlechtingen.

Rondboogdeur in latere (na 1926) pilasteromlijsting van gesinterde baksteen met gebogen waterlijst en rondboognis met Mariabeeld, in top oculus in omlijsting van gesinterde steen. Koor met tuitgevel op schouderstukken, muurvlechtingen, oculi en jaartal 1639 van gesinterde baksteen.

Ten noorden: ereperkje met arduinen gedenkstenen waarop wapenschilden en inscripties ter ere van overleden de Trannoy's, smeedijzeren hek.

Bepleisterd en beschilderd interieur deels geplafonneerd, deels met tongewelf en gordelbogen in het koor. Altaar van gemarmerd hout (17de eeuw), houten doksaal met gebogen balustrade op zuilen.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Monumenten en Landschappen, dossier A/0349/1.
  • DIRIKEN P., Geogids Geel-Olen-Westerlo, s.l., 1994, p. 53.
  • GEYBELS H., Langs deze weg zet gene voet... De kapellen van de provincie Antwerpen, Laakdal, 1997, p. 185-186.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2000: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Westerlo, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :

Aanvullende informatie

Naast het koor, aan de linkerzijde, is een kerkhofje gemaakt, afgesloten door een laag muurtje met ezelsrug en een ijzeren poortje. Op het kerkhof zijn gedenkstenen en wapenschilden van de familie de Trannoy terug te vinden.

Verder wordt de kapel omgeven door een omhaagd kapelhof met enkele opgaande bomen.

Auteurs : Foubert, Annemie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ten Eik [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43644 (Geraadpleegd op )