Traditioneel diephuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kleine Goddaard
Locatie Kleine Goddaard 5, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Stadswoning: achtergevel en daken
gelegen te Kleine Goddaard 5 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis met voorgevel aan de Minderbroedersrui en achtergevel aan de Kleine Goddaard, dat uit de tweede helft van van de 16de eeuw dateert. ‘Cabaretier’ N. Waegemakers liet in 1846 de voorgevel aanpassen tot een neoclassicistische lijstgevel, door het vervangen van de geveltop door een bijkomende verdieping en het afsnuiten van de bedaking. Uit het bouwdossier van deze ingreep vallen ontwerper noch aannemer af te leiden. Bij een verbouwing naar een ontwerp uit 1977, werd de begane grond van de voorgevel verbouwd en in twee niveaus opgesplitst en opnieuw bepleisterd. Het project hield de restauratie in van de behouden trapgevel aan de Kleine Goddaard, door het decaperen van de cementering, en het herstel van het bak- en zandsteenparement. In 2004 werd het afgesnuite zadeldak van de voorbouw vervangen door een dakterras.

Diephuis van drie traveeën, oorspronkelijk twee bouwlagen en een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Voorgevel (Minderbroedersrui): gecementeerde lijstgevel met enkelhuisopstand, opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, kwartholle negblokken en wigvormige ontlasting, verankerd door smeedijzeren muurankers. De opstand uit 1846 is door de verbouwingen uit 1977 en 2004 verstoord. Oorspronkelijk bepleisterd en beschilderd, gekenmerkt door een regelmatig ordonnantieschema van drie bouwlagen, opgebouwd uit verkleinende registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen met hardstenen lekdrempels, beëindigd door een klassiek hoofdgestel met een houten kroonlijst op klossen.

Achtergevel (Kleine Goddaert): trapgevel van twee bouwlagen en een insteekverdieping, met tien treden en de aanzet van een overhoeks topstuk. Verankerd door smeedijzeren muurankers met gekrulde spie, is de vier traveeën brede pui met insteek opgetrokken uit zandsteen, en de drie traveeën brede bovenbouw in bak- en zandsteenbouw met speklagen. De pui op een sokkel met kwarthol geprofileerde afzaat, wordt in de tweede travee geopend door een rondboogdeur met kwarthol beloop en sporen van diamantkopimposten en een -sluitsteen. Deze wordt links geflankeerd door een houten kelderluik en een kozijn met een latei op korbelen, en rechts door twee aangepaste kruiskozijnen met gedichte bovenlichten, kwartholle dagkanten en afgevlakte druiplijsten. De aangepaste kozijnen op de insteek, mogelijk in oorsprong bolkozijnen, hebben kwartholle dagkanten en wigvormige ontlastingsstenen. Op de eerste verdieping, drie aangepaste kruiskozijnen met kwartholle negblokken, waarvan de monelen zijn verwijderd, de lateien vervangen door bakstenen rollagen en de dorpels verlaagd, met hardstenen lekdrempels. De drieledige, door afgevlakte, omlopende waterlijsten gemarkeerde geveltop, wordt in het eerste register geopend door een rechthoekig drielicht met kwartholle negblokken en afgevlakte druiplijsten, de latei van het lagere middenluik op korbelen. Een rechthoekig luik met kleine zijvenstertjes doorbreekt de tweede geleding en een kleiner luik met balkgat de top, alle met kwartholle negblokken en afgevlakte druiplijsten.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1846#252, 18#58733 en 197#20040144.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kleine Goddaard

Kleine Goddaard (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.