Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat Haaghoek
Locatie Haaghoek 12, Brakel (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brakel (adrescontroles: 07-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Opvallende grote gesloten hoeve in baksteenbouw uit de 18de tot 19de eeuw, nog aangepast en enigszins uitgebreid in het derde kwart van de 19de eeuw; teruggaand op hoeve met vier losse gebouwen opgesteld rondom vierkant erf (zie weergave op de Ferrariskaart van 1771-1778). Merendeels gekasseide rechthoekige binnenplaats, achteraan (noordoostzijde) in oppervlakte verkleind door uitgebreide stallen, laatstgenoemde recent vervangen door een nieuw bedrijfsgebouw disharmoniërend door zijn verhoudingen en materialen. Korfbogige toegangspoort met rechthoekige inrit tot de binnenplaats midden in de vleugel tussen schuur en woning aan de straat.

Ten noordwesten, zijdelings aan de straat palend ruim boerenhuis van negen traveeën onder kunstleien zadeldak. IJzeren stoel van dakklokje naast de centrale schoorsteen. Afgeknotte straatpuntgevel met rest van vlechtingen. Erfgevel (naar het zuidoosten) met hoge beluikte steekboogvensters en brede rechthoekige deur in geprofileerde hardstenen omlijsting; spleetvormige zolderlichten onder getrapte daklijst. Analoog omlijste deur doch met blind bovenlicht in noordwestgevel, voorafgegaan door een brede pui en een steektrap tussen gemetste leuningen; twee gebogen vensters voor elk van beide huiskelders. Hoge binnenruimten met samengestelde balklaag; typische open haard van gesinterde bakstenen, haardbalk met geprofileerde haardlijst; ernaast kamerhoge ingebouwde vierdeurskast met paneeldeuren.

Ten zuidoosten, tweebeukige langsschuur met bewaard schuurgebinte onder wolfsdak (pannen en kunstleien). Korfbogige schuurpoort in de smallere linker travee van de afgeknotte straatpuntgevel met vlechtingen; typische samengestelde tandlijst als daklijst. Aanpalende loods.

Ten noorden, rest van alleenstaand vroeger bakhuis (oven verdwenen).

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Haaghoek (Zegelsem)

Haaghoek (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.