erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID: 43714   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43714

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Opvallende grote gesloten hoeve in baksteenbouw uit de 18de tot 19de eeuw, nog aangepast en enigszins uitgebreid in het derde kwart van de 19de eeuw; teruggaand op hoeve met vier losse gebouwen opgesteld rondom vierkant erf (zie weergave op de Ferrariskaart van 1771-1778). Merendeels gekasseide rechthoekige binnenplaats, achteraan (noordoostzijde) in oppervlakte verkleind door uitgebreide stallen, laatstgenoemde recent vervangen door een nieuw bedrijfsgebouw disharmoniërend door zijn verhoudingen en materialen. Korfbogige toegangspoort met rechthoekige inrit tot de binnenplaats midden in de vleugel tussen schuur en woning aan de straat.

Ten noordwesten, zijdelings aan de straat palende ruime boerenwoning van negen traveeën onder kunstleien zadeldak. IJzeren stoel van dakklokje naast de centrale schoorsteen. Afgeknotte straatpuntgevel met rest van vlechtingen. Erfgevel (naar het zuidoosten) met hoge beluikte steekboogvensters en brede rechthoekige deur in geprofileerde hardstenen omlijsting; spleetvormige zolderlichten onder getrapte daklijst. Analoog omlijste deur doch met blind bovenlicht in noordwestgevel, voorafgegaan door een brede pui en een steektrap tussen gemetste leuningen; twee gebogen vensters voor elk van beide huiskelders. Hoge binnenruimten met samengestelde balklaag; typische open haard van gesinterde bakstenen, haardbalk met geprofileerde haardlijst; ernaast kamerhoge ingebouwde vierdeurskast met paneeldeuren.

Ten zuidoosten, tweebeukige langsschuur met bewaard schuurgebint onder wolfsdak (pannen en kunstleien). Korfbogige schuurpoort in de smallere linker travee van de afgeknotte straatpuntgevel met vlechtingen; typische samengestelde tandlijst als daklijst. Aanpalende loods.

Ten noorden, rest van alleenstaand vroeger bakhuis (oven verdwenen).


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Duchêne, Helena, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43714 (Geraadpleegd op 02-12-2020)