Hoeve 't Hof Van De Putte

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat St.-Ursmarsstraat
Locatie St.-Ursmarsstraat 16, Brakel (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brakel (adrescontroles: 07-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Hof Van De Putte

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige hoeve zogenaamd " 't hof Van De Putte" naar de laatste landbouwersfamilie die sinds 1913 de hoeve bewoonde en ze van 1951 tot 1989 in haar bezit had. Sedertdien vernieuwingen en aanpassingen voornamelijk binnenin wegens functiewijziging. Aan de straat gelegen grote gesloten hoeve, gedeeltelijke aanpassing en vergroting uit het derde kwart van de 19de eeuw van hoeve met losse bestanddelen die volgens locale bron zou opgericht zijn in 1792 door Bernaerdus Baert, ten noordoosten palend aan de tuinmuur van de pastorie. Rondom gekasseide onregelmatige vierhoekige binnenplaats heden met centraal aangelegd tuintje in plaats van mestvaalt.

Ten noordoosten, bakstenen boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), met vlechtingen in beide zijpuntgevels. Binnenshuis gedateerd 1792 op recent vernieuwde moerbalkconsole (groter model geïnspireerd op de originele). Steekboogvensters met luikduimen in de verankerde gewitte erfgevel (op het zuidwesten), vier ervan met sponning (houtwerk en lekdorpels vernieuwd). Twee in hardsteen gevatte getraliede keldervensters. Erfdeur met blind bovenlicht in grijsgeschilderde rechthoekige bakstenen omlijsting. Getrapte daklijst met hanggoot. Vierdelige huiskelder met gedrukte tongewelven en bakstenen keldertrap. Woning voorts met bewaarde indeling en nog enige typische interieurelementen: grote centrale keuken met binnenportaal en samengestelde balklaag; links in "beste kamer" bepleisterde zoldering met stuclijstwerk en eenvoudige neoclassicistische marmeren schouwmantel.

U-vormig tot een geheel aaneensluitende lange bakstenen bedrijfsgebouwen onder pannen zadeldaken, heden met uitzicht van de tweede helft van de 19de eeuw doch waarschijnlijk nog deels uit eind 18de eeuw (zie sporen van kleinere zijpuntgevels met vlechtingen en verschillend metselwerk). Brede korfboogvormige poorten met doorrit en gevelaflijning door getrapte daklijsten met overhoekse tandlijst. In de twee eerste traveeën aan de straat, links van de toegangspoort, balklaag met bepleisterde troggewelven tussen overhoekse kinderbalken.

Ten zuidoosten, dwarsschuur binnenin deels aangepast tot kunstgalerij. Achteraanpalende vroegere rosmolen recent aangepast (merendeels herbouwd). Tegen de linker zijpuntgevel in de oostelijke erfhoek aangebouwde bakoven onder lessenaarsdak.

Ten zuidwesten, vleugel met stallen voorzien van ovale vensters in de achtergevel; van zuid naar noord: koeienstallen, doorrit, paardenstallen en varkensstallen. Bewaarde stalinrichting met onder andere ruiven, voederbakken, voederluiken; hardstenen goot in bakstenen vloer van koeienstallen.

Breed ijzeren toegangshek met gekasseide oprit rechts opzij naast afzonderlijk bakstenen wagenhuis loodrecht op de straat; in de blinde straatgevel circa 1950 ingebouwde oudere wegkapel (mogelijk opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw); gewitte puntgevel met rondboog op imposten en ijzeren hek; ondiepe nis met jongere bakstenen wandbekleding (midden 20ste eeuw). Wit Onze-Lieve-Vrouwebeeld en Sint-Jozefbeeld op altaarblad.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Ursmarsstraat

St.-Ursmarsstraat (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.