Klooster en schoolgebouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Zegelsem
Straat Teirlinckstraat
Locatie Teirlinckstraat 22, Brakel (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brakel (adrescontroles: 07-05-2008 - 09-05-2008).
  • Inventarisatie Brakel (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 31-08-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en schoolgebouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Kloosterpad. Klooster van de zusters van de congregatie van Sint-Vincentius van Deftinge met katholieke vrije basisschool en voormalig godshuis, thans rusthuis zogenaamd "St.-Ursmarus". Bakstenen gebouwencomplex tegenover koor van Sint-Ursmaruskerk. Bouw in 1892 van klooster aan de straat en ernaast (ten zuiden), achterin gelegen schoolgebouw van 1893. Klooster reeds in 1895 uitgebreid met godshuis (achterste vleugel aan binnentuin van klooster). Rechts tegen klooster aanpalende kloosterboerderij, in het eerste kwart van de 20ste eeuw vervangen door neogotische kloosterkapel (1914 ?) en aansluitend schoolgebouw (1921) in straatbocht (thans deels rusthuis en school); dwarsvleugel tussen kloostertuin en speelkoer school gebouwd in 1923, aanvankelijke huishoudschool. Verbouwingswerken van bejaardentehuis in 1977-1980. Voornamelijk goed bewaarde straatgevels. Links hoofdgebouw klooster met twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak. Sobere lijstgevel met dubbelhuisopstand met hoge getoogde muuropeningen (oorspronkelijke vensterkozijnen). Twee hardstenen herinneringsstenen aan de eerstesteenlegging (12.07.1892); gevelnis met Sint-Vincentiusbeeldje in centrale deurtravee. Oud rusthuis van anderhalve bouwlaag midden op gevel aan binnentuin voorzien van spitsboognis met Sint-Vincentiusbeeld.

Bescheiden neogotische kloosterkapel; kort rechthoekig gebouw van 3 traveeën onder kunstleien zadeldak. Vijfzijdige koorsluiting tussen sacristie en kloostertoegang in eerste travee; voorzien van puntgevel met topkruis aan straatzijde; spitsbogige tweelichten in beuk.

Eenvoudig gewit kapelinterieur onder spitsbogig gewelf; neogotisch getinte binnendeuren en dito houten doksaalleuning.

Mobilair. Gepolychromeerde gipsen heiligenbeelden op gedecoreerde wandconsoles (Heilige Jozef, Heilige Vincentius, Heilige Antonius, Heilige Theresia); Heilig Hart en Onze-Lieve-Vrouwebeeld; kruisbeeld. Neogotisch houten altaar en biechtstoel. Ingelijste geschilderde kruisweg.

Ten oosten, achter het klooster, kunstgrot met beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en Bernadette; voorheen opgesteld in de binnentuin van het klooster, thans aan eind middenpad van uitgestrekte moestuin, onder hoge linde.

Vleugels toegevoegd in 1921 en 1923 met gevels verticaal geritmeerd door lisenen en met witgeglazuurde baksteen ter markering van bogen en in horizontale banden. Aan de straat, rechts naast de kloosterkapel: trapgevel van twee traveeën ingeschreven in zogenaamd Brugse travee; Heilig Hartbeeld in nis tussen dakvensters. Benedenverdieping omvat deels een overdekte speelgalerij geopend met bogen aan speelkoerzijde. Achterin gelegen aanvankelijk kleiner schoolgebouw van twee bouwlagen uit 1892, verhoogd en aangepast (wellicht in het eerste of tweede kwart van de 20ste eeuw).

  • Zegelsem, Pastorie, Liber memorialis.
  • DE MEULEMEESTER M., De Congregatie van de Zusters van St. Vincentius te Deftinge, Leuven, 1952, p. 173-175, 211.
  • DE TEMMERMAN L. - DENDAUW F. - PREMEREUR A. - VERACHTEN L., Everbeek, Opbrakel, Parike en Zegelsem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1995, p. 73, 74.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Duchêne, Helena & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Teirlinckstraat

Teirlinckstraat (Brakel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.