Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Café 't Hofken
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 32, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Café 't Hofken

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dorpswoning

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen
Datering18de eeuw

Beschrijving

Gerenoveerd dorpshuis, voorheen café 't Hofken (tot 1983). Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (kunstleien), in kern daterend uit de 18de eeuw. Later gecementeerde en geschilderde gevel, aangepaste licht getoogde vensters. Korfbogige deur in geschilderde bakstenen omlijsting met oren en neuten, een gebogen druiplijst en een bekronend nisje in omlijsting met beeldje van Sint-Antonius Abt. Op linkerzijgevel muurankers "17" van verdwenen jaartal. Kelder onder linkertravee.

Binnenin. Grotendeels verbouwd met behoud van de samengestelde balklaag met versierde moerbalk met jaartal 1763 en IHS-monogram.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Dorpsstraat, Kerkplein, Ketse, Kullaarsweg, Matersestraat, Rokegem (Horebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.