Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 53, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Deze bescherming is geldig sinds 08-07-1999.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis met ondiepe voortuin, voorheen van de straat afgescheiden door een haagje, nu verwijderd, en vervangen door een laag bakstenen muurtje.

Eenvoudig onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën met twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat), volgens kadasterarchief van circa 1870. Bakstenen gevel op gecementeerde plint met keldergaten. Haast rechthoekige vensters, buitenluiken van de benedenvensters en houtwerk verwijderd. Dorpels van de bovenvensters doorgetrokken tot kordonlijst. Rechthoekige deur met vernieuwd houtwerk en bovenlicht, gevat in een eenvoudige kalkstenen omlijsting met kroonlijst, toegankelijk via trap met ijzeren leuning.

Blinde zijgevels met rondboogvormig zoldervenster.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Maria-Horebeke

Dorpsstraat, Kerkplein, Ketse, Kullaarsweg, Matersestraat, Rokegem (Horebeke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.