Oude Kerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Koning Willemdreef
Locatie Koning Willemdreef zonder nummer, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Korsele (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 01-02-2011 - 01-02-2011).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oude Kerk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Oude en Nieuwe Kerk en hoevewoning

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Corseele

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd De Oude Kerk, gebouwd in 1794-1795. Het eerste echte kerkgebouw voor de protestanten van de 'Vlaamse Olijfberg'. Een eind van de openbare weg gebouwd, volgens de voorschriften van het Edict van Tolerantie van 1781, zonder de uiterlijke kentekenen van een kerkgebouw, toren of klokken, aangebouwd tegen de zijgevel van een bestaand huis, eertijds aan een aardeweg, thans Koning Willemdreef. In gebruik tot de inwijding van de nieuwe kerk in 1872; nu gemeenschapslokaal.

Witgeschilderd bakstenen gebouw oorspronkelijk van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen), in 1832 toevoeging van één travee met portaal en erboven orgelkamer tegen de rechter zijgevel uitziend op het kerkhof met puntgevel. In 1955 toevoeging van een toilet en in 1965 een keukentje aan weerszij van het portaal. Na de bouw van de Nieuwe Kerk binnenin grondig aangepast. Rechthoekige vensters. Vroegere toegang nu opgenomen in het huis ernaast, nummer 4.

Binnenin uiterst eenvoudig en reeds herhaaldelijk vernieuwd interieur met zitbanken tegen de zijmuren. Twee ingebouwde muurkasten, links met toegang tot ernaast gelegen huis.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Aanvullende informatie

Interieur: houten vloer, witte muren en tongewelf. Lijst van de predikanten van Korsele en een schilderij van Vanderwaeyen-Pieterssen, schilder-predikant die bevriend was met Van Gogh.

Daveloose, Barbara (20-05-2011 )

Relaties

maakt deel uit van Koning Willemdreef

Koning Willemdreef (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.