Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Horebeke
Deelgemeente Sint-Maria-Horebeke
Straat Koning Willemdreef
Locatie Koning Willemdreef 4, Horebeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Horebeke (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Horebeke (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Oude en Nieuwe Kerk en hoevewoning

Deze bescherming is geldig sinds 22-04-1994.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Wijk Corseele

Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve en deels zogenaamde Oude Tempel en vergaderplaats van de protestanten tot de bouw van de zogenaamde Oude Kerk ernaast in 1795, vermoedelijk gebouwd in 1788-89. Werd in de 19de eeuw bewoond door de koster en is via een deur verbonden met het kerkgebouw.

Huis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (pannen), halve verdieping en vernieuwd bakstenen gevelparement uit het het tweede - derde kwart van de 20ste eeuw. Nu witgeschilderde gevel op gepikte plint. Getoogde vensters met arduinen dorpels, voorheen beluikt, bewaarde luikduimen. Voormalige deur: nu gedicht en omlijsting van gesinterde baksteen verdwenen. Huidige deur: voormalige toegang tot de zogenaamde Oude Tempel, rechthoekige deur met geprofileerde rondboogvormige omlijsting met sluitsteen, gevat in rechthoekige omlijsting met kroonlijst. Haakse aanbouw met vroegere stallen en schuur.

  • BLOMMAERT W.V., De Geuzenhoek te Horebeke, De oude kerk (1795-1995), Horebeke, 1995.
  • DE JONGE J.A., De geuzenhoek te Horebeke, van geslacht tot geslacht, Horebeke, 1993.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Koning Willemdreef

Koning Willemdreef (Horebeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.