erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
43818
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43818

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve van het semi-gesloten type in volledig beboomde omgeving bij de Plankbeek. Nieuwe gekasseide toegang in het noorden. Bakstenen gebouwen gegroepeerd omheen gekasseid binnenerf met centrale, door planten omgeven vroegere mestvaalt.

Ten zuiden, alleenstaand, midden 19de-eeuws vernieuwd boerenhuis van van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (pannen, nok loodrecht op de straat) met klokkenstoeltje; jaartal 1855 op zolderbalk. Verankerde baksteenbouw op gepikte plint en aflijnende getrapte daklijst. Getoogde vensters, nieuw bruin houtwerk en luiken. Getoogde deur met natuurstenen hoekblokken. Rondboogvormige vensters in de halveverdieping.

In de jaren 1970 volledig gerenoveerd interieur met onder meer gerecupereerd materiaal.

Ten oosten, oudere grote dwarsschuur onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat). Erfgevel met rechthoekige poorten en verticale verluchtingsspleten. Staldeuren op plaats van gedichte korfboogpoort in rechter zijgevel.

Ten noorden en ten westen, in L-vorm ingeplante bedrijfsvleugels met open wagenhuis en stallen onder pannen zadeldaken (nokken loodrecht op en parallel aan de straat) met oudere kern, aangepast midden 19de eeuw. Huidige doorgang in noordvleugel, naar het erf geopend met brede rondbogen. Oudere stalvleugel met overstekend dakschild op daklijstbalkjes, gepikte plint en getoogde deuren.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43818 (Geraadpleegd op )