Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruisem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Huisepontweg
Locatie Huisepontweg 2, Kruisem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kruishoutem (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Kruishoutem (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenhuis, hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wannegem-Lede

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Verwaarloosd boerenhuis, voorheen met dorpswinkeltje. Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen op U-vormige aanleg op begraasd, sterk afhellend erf toegankelijk via ijzeren hek aan overhoekse gemetste pijlers beschaduwd door een imposante esdoorn. Achtererf met betonnen hooiopper omgeven door hulsthaag.

Ten noorden, boerenhuis van zes traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk met zeer oude kern, mogelijk van vroegere vakwerkbouw of met hergebruik van zware moerbalken. Verankerde gecementeerde erfgevel met rechthoekige vensters, in twee rechtertraveeën met luiken. Eén bewaard houten bolkozijn rechts. Getoogde deur in gesinterde bakstenen omlijsting onder druiplijst. Tweede rechthoekige deur in rode en zwarte bakstenen omlijsting in derde travee, voor vroeger winkeltje.

Interieur. Vier zware moerbalken met sleuf van vroegere schoorstuk en versierd uiteinde met lelie- en kruismotief. Grote haard met haardbalk op gemetste wangen met natuurstenen consoles; ingegrift jaartal (?) 1 5 L X op haardbalk, ingemetste schouw voorheen met "Leuvense stoof" en ingebouwde kastjes.

Ten oosten, herhaaldelijk verbouwde stallen onder pannen zadeldak.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wannegem

Fonteinstraat 2-4, Huisepontweg 2-10, Nokerepontweg 3-17, Wannegem-Ledestraat 1-5, 2, Wannegemdorp 1-13,...

maakt deel uit van Huisepontweg

Huisepontweg (Kruisem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.