erfgoedobject

Hoeve 't Kleinhof

bouwkundig element
ID
43842
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43842

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve 't Kleinhof met omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve, 't Kleinhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Hoeve 't Kleinhof
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Ten westen van de straat ingeplante hoeve in een zacht glooiend landschap bij de Plankbeek. Oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen in bezit van de familie de Ghellinck, heden semi-gesloten complex met gewitte gebouwen op gepikte plint en pannen zadeldaken, op vierkante plattegrond. Verharde toegang met rij populieren en ijzeren hek in zuidoosthoek. Deels verhard en met gras begroeid binnenerf met rest van ommuurde mestvaalt en bakstenen duiventoren. Omhaagd weiland met boomgaard en bakhuis ten oosten palend aan de straat.

Ten noorden, boerenhuis van elf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), in bovenlicht van deur en volgens sieranker in rechtse zijpuntgevel 1782 gedateerd. Erfgevel op gecementeerde plint en aflijnende geprofileerde daklijst. Rechthoekige vensters op arduinen dorpels en dito hoekblokken en sluitsteen, bewaard witgeschilderd houtwerk en luiken. Twee identieke deuren met tussendorpel en bovenlicht, rechtse deur met gesmeed ijzerwerk en jaartal 1.82, wit- en groen gestreept houtwerk.

Interieur. Behouden structuur met van links naar rechts beste kamer, woonkamer en slaapkamer van elk drie traveeën gescheiden door een gang, met samengestelde balklagen, tegelvloeren en deuren met oorspronkelijk beslag. Links, beste kamer met rondom muurschilderingen in olieverf, vermoedelijk uit midden 19de eeuw met verschillende panorama's van Wannegem-Lede en voorstelling, onder meer van de hoeve zelf en van de herberg t' Konijntje, boven een imitatiehouten lambrisering. Verschillende deuren met in trompe-l'oeil geschilderde deurstukken. Woonkamer met 1782 gedateerde haardbalk.

Ten oosten, circa 1900 gebouwd wagenhuis van zes traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat). Vier rechtse traveeën met rondboognissen met rechthoekige poorten onder houten lateien, drie rechtse traveeën enkel met duimen. Linker travee met getoogde deur en venster en aanluitende garage onder lessenaarsdak.

Ten zuiden, oude bedrijfsvleugel met vroegere dwarsschuur en stallen onder zadeldak (zwarte en rode pannen, nok loodrecht op de straat) met centraal verhoogd dakschild boven gedichte poort. Getoogde en rechthoekige staldeuren onder houten latei. Links zijpuntgevel met rechthoekige zolderluik en rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje.

Ten westen, heden bij het woonhuis aansluitende stalvleugel van zes traveeën onder zadeldak (nok parallel met de straat) met sporen van vlechtingen in linker zijpuntgevel, opklimmend tot eind 18de eeuw.

Centraal op het erf, bakstenen duiventoren onder zinken tentdak met verhoogde nok en windwijzer, met 19de-eeuws voorkomen. Blinde gevels met spaarvelden en vlieggaten in zuidzijde.

Ten oosten in de boomgaard, bakhuis en berging onder één zadeldak (nok loodrecht op de straat), binnenin in de balk boven de oven 1737 gedateerd.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve 't Kleinhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43842 (Geraadpleegd op )