Landhuis Klein Kasteel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hospice de Notre Dame de Hal, Opvangtehuis Heuvelheem
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Nokerepontweg
Locatie Nokerepontweg 5, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kruishoutem (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Kruishoutem (geografische inventarisatie: 01-03-1999 - 30-06-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Opvangtehuis Heuvelheem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Wannegem-Lede

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beschrijving

Zogenaamd "Klein Kasteel", voormalig klooster, "Hospice de Notre Dame de Hal" en kantschool, thans opvangtehuis zogenaamd "Heuvelheem" en kleuterschool. Oorspronkelijk eenvoudig landhuis achter de kerk van Wannegem, gelegen binnen de heerlijkheid Heuverhuys, in 1765 aangekocht door F. Baut de Rasmon. Bij zijn dood in 1783 in bezit van zijn zoon Alphonse die in 1785 het nieuwe "Kasteel van Wannegem-Lede" liet bouwen.

In 1866 aangekocht door ridder J.B. de Ghellinck d'Elseghem en oprichting van de "Fondation de Ghellinck". Gebouw uitgebreid en ingericht als klooster en hospice voor ouderlingen (oostvleugel) door de zusters van de Heilige Franciscus van Assisi van Opbrakel. Later toevoeging van een westelijke vleugel (jaarankers 18(7)2) met kantschool en lagere school, uitgebreid in 1885. Toevoeging van een kapel in 1898. Begin jaren 1970 door de zusters verlaten en sinds 1975 tehuis voor mentaal gehandicapten zogenaamd "Heuvelheem". Nieuwe bouw ten oosten van het kloostercomplex naar ontwerp van architect A. Mas, van 1980 (confer gedenksteen).

Oude gebouwen op U-vormige plattegrond met tot parking herschapen binnenplein, voorheen afgesloten door een haag en ijzeren hek aan gewitte pijlers. Centrale vleugel van het landhuis, oorspronkelijk vijf, thans zeven traveeën en twee in plaats van één bouwlaag onder schilddak (pannen, nok parallel met de straat) met zeshoekig dakruitertje met kruis, met kern uit eerste helft 18de eeuw (volgens literatuur van 1716), uitgebreid in 1866. Roodgeschilderd bakstenen parement met aflijnende geblokte pilasters voor oude kern en middenrisaliet; geprofileerde puilijst en gewitte plint van natuursteenblokken. Rechthoekige benedenvensters in witgeschilderde zandstenen omlijsting met sponning en geprofileerde waterlijst; nieuw houtwerk. Getoogde vlak omlijste bovenvensters met houtwerk uit derde kwart 19de eeuw. Rondboogdeur in witgeschilderde natuurstenen omlijsting met sponning, imposten en sluitsteen, onder rechte waterlijst; nieuwe kleinere deur, houten tussendorpel en bovenlicht. Identieke achtergevel met duidelijke bouwnaden.

Verbouwd interieur met behouden gewelfde kelder. Oostvleugel gebouwd in 1866 als "Hospice Notre Dame de Hal" confer gevelsteen boven deur. Bakstenen vleugel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Licht getoogde vensters, deels blind, en rechthoekige deur onder geprofileerde arduinen waterlijst met bekronende gedeksteen en wapenschild van de familie de Ghellinck. Erboven rondboognis met beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Aflijnende getrapte daklijst. Gelijkaardige achtergevel met rechs aanleunende neogotische kapel van drie traveeën met driezijdige sluiting onder leien zadeldak (nok parallel met de straat), van 1898. Baksteenbouw geritmeerd door steunberen waartussen steekboognissen met gekoppelde lancetvensters; glas-in-loodramen met geometrische motieven. Aflijnende muizentanden. Behouden tudorboogvormige deur in ervoor gebouwde galerij.

Gelijkaardige bakstenen westelijke vleugel, in achterpuntgevel door middel van jaarankers gedateerd 18(7)2.; voorste gedeelte toegevoegd circa 1905 met in voorpuntgevel initialen P D O S. Boven deur, rondboognis met beeld van Heilige Jozef met Kind.

  • GOEMINNE L. & DE BEL R. s.d.: Kruishoutem In oude prentkaarten 1900-1940, Kruishoutem, 117.
  • LAMIROY M. & BONTE M. 1984: Wannegem-Lede, Dorp van stilte, Oudenaarde, 36-38.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Wannegem

Fonteinstraat 2-4, Huisepontweg 2-10, Nokerepontweg 3-17, Wannegem-Ledestraat 1-5, 2, Wannegemdorp 1-13,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Nokerepontweg

Nokerepontweg (Kruishoutem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.