Priorwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lierde
Deelgemeente Sint-Martens-Lierde
Straat Kartuizerstraat
Locatie Kartuizerstraat 5, Lierde (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lierde (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Lierde (geografische inventarisatie: 01-04-1999 - 30-11-2000).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Priorshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is deel van de bescherming als monument Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos: kosterswoning

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig priorhuis. Samen met links aanpalende nummer 11 overblijvend deel van het voormalig kwartier van de prior en de procureur van de kartuizerpriorij zogenaamd "Sint-Maartens-Bos".

Nummer 5 heden een half vrijstaand breedhuis in bak- en zandsteenbouw ingeplant achter de noordwestelijke hoek van het vroeger voorplein van het kartuizerklooster; heden met bakstenen voortuinmuur aan de straatzijde. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder rechts afgewolfd schilddak (leien); inscriptie ANNO 1763 in de sluitsteen van de omlijste voordeur (zuiden), wellicht bouwjaar; aanwijzingen voor een vermoedelijke oudere kern of onderbouw (16de-17de eeuw ?). Voor- en rechterzijgevel met hoekkettingen en op zandstenen sokkel met afschuining; hoge rechthoekige vensters met zandstenen dorpels en negblokken; lagere bovenvensters; meeste houtwerk recent vernieuwd naar oud model. Omlijste spiegelboogvormige voordeur met ook recent vernieuwde waaiervormige houten roedeverdeling in het bovenlicht. In metselwerk sokkel van tweede travee: sporen van tijdelijk tot deur gewijzigd venster. Deels blinde achtergevel (noorden) op hoge bakstenen sokkel met gebogen vensters en in zandsteen gevatte kleine keldergaten. Recent vernieuwde linker zijpunttop.

Interieur bewaart grosso modo zijn 18de-eeuwse structuur doch met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw (tijdelijk opgesplitst geweest in twee woningen). Bij aan de gang zijnde vernieuwingswerken gingen nog elementen van de 18de-eeuwse aankleding verloren. Overwelfde kelder op noordoostelijke hoek; in opkamer erboven behouden gewelfde zoldering met stucornamentiek in rococostijl, 18de-eeuwse schouwboezem met jongere beschildering; slaapkamer erboven met rode tegelvloer. Sporen van vroegere zandstenen keldertrap in kelder op noordwestelijke hoek, heden met betonnen afdekking; westelijke benedenkamers ontpleisterd. Kleine muurschildering gedateerd 1885 en gesigneerd Van den Bossche in de trapgang. Houten trap met weinig conventioneel gevormde trappalen in rococostijl (recuperatiemateriaal ?). Drie van de vier bovenkamers bewaren hun bepleisterde zoldering en schouwboezem met eenvoudig stuclijstwerk, geschilderde schouwmantels waarvan twee houten en één gemetste; in de achterkamers schouwboezem met landschapsschildering, in links gedateerd 1936 en gesigneerd JB VDBossche. Behouden dakgebint met houten onderdak; sporen van verplaatste zoldertrap.

Naar verluidt, gedrukt overwelfde kelder onder oprit aan straat als rest van kloostergebouw (uit de 15de eeuw?); toegang gedicht.

  • Algemeen Rijksarchief, Verzameling Kaarten en Plannen, 1ste reeks, handschrift, nummer 1887.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 2000

Aanvullende informatie

Gebouwd in 1763 naar ontwerp van J.B. Simoens.

  • COCK M. 2011: De nieuwbouw van de kartuizerpriorij van Sint-Martens-Bos in Sint-Martens-Lierde naar de ontwerpen van Jan Baptist Simoens (1762-1773), Het Land van Aalst 63.3, 257-276

Debonne, Vincent (15-11-2011 )

Relaties

maakt deel uit van Kartuizerpriorij Sint-Maartens-Bos

Kartuizerstraat 1-19, 6-16, Kartuizerstraat zonder nummer (Lierde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.