erfgoedobject

Hoeve met watermolen Lindeveldmolen

bouwkundig element
ID
43913
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43913

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met geïncorporeerde voormalige korenwatermolen zogenaamd "Lindeveldmolen", gelegen aan de Watermolenbeek, grensbeek met Deftinge. Voormalig bezit van de kartuizerpriorij "Sint-Maartens-Bos" van Sint-Maartens-Lierde. Aanvankelijk alleenstaande watermolen van laatmiddeleeuwse oorsprong; aangeduid op kaart van het Land van Aalst door J. Horenhault van 15(9)6. In 1788 waren molen en woonhuis in slechte staat, bijhorend kleine schuur en stal pas nieuw. Huidige aan de watermolen gehechte hoevegebouwen merendeels uit de tweede helft van de 19de eeuw en met gesloten aanleg; jongere aanpassingen. Onregelmatig vijfhoekig binnenerf, nu merendeels gebetonneerd. Gewitte bakstenen hoevegebouwen onder zadel- en halve schilddaken (pannen en golfplaten) met grosso modo behouden volumes.

Ten oosten, aan de straat, overzolderde brede toegangspoort met doorrit; aansluitende lage stallen met uitzondering van straatgevel gesloopt.

Ten westen, achterin gelegen boerenhuis van vijf traveeën, pannen zadeldak bewaart links een hoog houten zolderlaadvenster met katrol en schuif onder overstekende houten punttop. Gewitte erfgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen. Aangepaste muuropeningen; rechts twee hoog geplaatste kleine opkamervensters. Binnenshuis sterk gewijzigd.

Ten noorden, dwarsschuur; verhoogde schuurpoort in de laag reikende erfgevel. Ten zuiden, geknikte stalvleugel van anderhalve bouwlaag. Op de zuidwestelijke hoek en ten noorden palend aan boerenhuis, voormalige watermolen zogenaamd "Lindeveldmolen". Klein rechthoekig gebouw onder zadeldak (pannen voor- en golfplaten achterdakschild), wellicht nog deels opklimmend tot minstens de 16de of de 17de eeuw. Watergevel (op het zuiden) bewaart overwegend metselwerk van onregelmatige zandsteenblokken: hoge onderbouw met twee versnijdingen en hoekkettingen tot aanzet punttop; bakstenen metselwerk vanaf de onderdorpels van de vensters; breed zoldervenster in met platen beklede geveltop. Bakstenen westgevel bewaart een rondboogdeur in zandstenen omlijsting met kwartholprofiel; venster met houten latei en hardstenen onderdorpel. Afgebrokkelde natuurstenen strekdam, betonnen brug met buisleuningen. Sluiswerk verdwenen evenals het waterrad. Technische installatie met elektrische aandrijving, niet meer in werking sinds de jaren 1970. Steenbed vervangen door ijzeren liggers op gietijzeren structuur van kolommen verbonden door ring met regelbare taatspotten. Gietijzeren raderwerk en overbrenging. Drie steenkoppels met houten steenkisten en dito toebehoren. Twee houten meelgoten. Bewaarde houten galg. Luiwerk. Kuiser.

  • DE VOS C., Het roemloze einde van de kartuizerpriorij te Sint-Martens-Lierde, in Land van Aalst, XVI, 4, 1989, p. 187.
  • Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster, in Kultureel Jaarboek voor de provincie Oostvlaanderen 1962, Tweede band, XVI, 1963, p. 93-94.
  • Lierde vroeger, de dorpen waarin wij kinderen waren, Projectgroep Cultuur Lierde, 1992, p. 299.
  • VANDEPUTTE J.L.Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 129.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met watermolen Lindeveldmolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43913 (Geraadpleegd op )