Gemeentehuis Kasteel Amelot

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zingem
Deelgemeente Zingem
Straat Alfred Amelotstraat
Locatie Alfred Amelotstraat 53, Zingem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zingem (adrescontroles: 01-04-2008 - 01-04-2008).
  • Inventarisatie Zingem (geografische inventarisatie: 01-06-1999 - 31-10-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis, Kasteel Amelot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig zogenaamd "Kasteel Amelot", sinds 1974 gemeentehuis. Gebouwd als zomerverblijf door A. Amelot circa 1905 achter het gesloopte familiaal huis. Oude villa in beboomde, deels omhaagde tuin, voorheen omsloten door fraaie ijzeren hekken en bakstenen muur met prieeltje, laatstgenoemde gesloopt in 1993.

Gebouw op vierkante plattegrond, drie traveeën per zijde en twee bouwlagen onder leien schilddak met centrale puntgevels, twee dakvensters in de voorgevel en achthoekig torentje onder kalotvormig leien dak in rechtse zijgevel; oorspronkelijke belvedère en uibekroning verdwenen. Vernieuwde vereenvoudigde kroonlijsten. Opgetrokken uit oranjerode baksteen met witte banden en ontlastingsbogen op arduinen plint.

Voorgevel met gemarkeerd middenrisaliet met toegangsportaal; vernieuwde trap en helling, erkers met bekronende ijzeren balkons in de zijtravee. Overigens getoogde vensters, drielicht in het middenrisaliet en rondboogvormige top- en dakvenstertjes. Gelijkaardige achtergevel met slecht één erkervenster en groot rondboogvenster in het middenrisaliet. Halfuitgebouwde centrale torentravee met drie bouwlagen in rechtse zijgevel.

  • DE PREESTER E., Zingem in beeld, s.l., s.d., p. 284-285.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alfred Amelotstraat

Alfred Amelotstraat (Zingem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.