erfgoedobject

Gemeentehuis Kasteel Amelot

bouwkundig element
ID
43928
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43928

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig "Kasteel Amelot", sinds 1974 gemeentehuis. Gebouwd als zomerverblijf door A. Amelot circa 1905 achter het gesloopte familiaal huis. Oude villa in beboomde, deels omhaagde tuin, voorheen omsloten door fraaie ijzeren hekken en bakstenen muur met prieeltje, laatstgenoemde gesloopt in 1993.

Gebouw op vierkante plattegrond, drie traveeën per zijde en twee bouwlagen onder leien schilddak met centrale puntgevels, twee dakvensters in de voorgevel en achthoekig torentje onder kalotvormig leien dak in rechtse zijgevel; oorspronkelijke belvedère en uibekroning verdwenen. Vernieuwde vereenvoudigde kroonlijsten. Opgetrokken uit oranjerode baksteen met witte banden en ontlastingsbogen op arduinen plint.

Voorgevel met gemarkeerd middenrisaliet met toegangsportaal; vernieuwde trap en helling, erkers met bekronende ijzeren balkons in de zijtravee. Overigens getoogde vensters, drielicht in het middenrisaliet en rondboogvormige top- en dakvenstertjes. Gelijkaardige achtergevel met slecht één erkervenster en groot bin het middenrisaliet. Halfuitgebouwde centrale torentravee met drie bouwlagen in rechtse zijgevel.

  • DE PREESTER E., Zingem in beeld, s.l., s.d., p. 284-285.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis Kasteel Amelot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43928 (Geraadpleegd op )