erfgoedobject

Windmolen Meuleken 't Dal met molenaarswoning

bouwkundig element
ID: 43929   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43929

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Meuleken 't Dal" met tegen de molendam, aan zuidwestzijde aangebouwd molenaarshuisje en vroegere korenstoommolen achterin een molenweg, op vierkant omhaagd erf. Naar noorden en oosten nog vrij open, landschappelijk waardevol gebied.

Kleinste en één der oudste houten korenwindmolens van Oost-Vlaanderen. Type staakmolen op hoge, tot circa 1916 dichtgebouwde teerlingen. Vermoedelijk oorspronkelijk bezit van de Gentse Sint-Baafsabdij, zie vermelding van herstellingen in rekeningen van 1388 doch nooit een banmolen. Verschillende verkoopakten onder meer van 1743 met vermelding van molennaam. Begin 20ste eeuw eigendom van burgemeester A. Amelot. Laatste molenaar C. Buckens stopte in 1932; hij richtte een mechanische maalderij op bij zijn hoeve, Alfred Amelotstraat nummer 38.

Eerste restauratie in 1948 door Vandekerkhove. Grondige restauratie met grotendeels vernieuwen van alle materialen, gestart in 1974 onder leiding van W. Mariman. Recent aangekocht door de provincie Oost-Vlaanderen.

Smal volledig vernieuwd molenkot met steile trap (25 trappen) en half balkon en rechts tegen de voorweeg een kombuis?; overstekend zadeldak (eiken leien) op consoles. Voorweeg met gelobde windveren, makelaar en luikapje. Schuddeberd vernieuwd. Houten kruihaspel in plaats van steekstaart. Vroegere geklinknageld Verhaeghe-gevlucht in 1968 vervangen door stalen gelaste roeden door de firma Peel. Voormalige askop van fabrikant J. en A. Van Aerschot, hergoten door N.V. Technomet.

Maalgangen: achtermolen met Engels steenkoppel afkomstig van de Caudenbergmolen van Sint-Maria-Lierde. Voormolen met kunststeenkoppel Jaspersstenen afkomstig van een staakmolen van Zele en hergebruikte oude staakijzers.

Molenaarshuisje met oude kern, volgens kadastrale legger van 1834 eigendom van B. De Pauw, molenaar, vergroot eind jaren 1870. Circa 1890 uitgebreid met een korenstoommolen in afzonderlijk gebouwtje. Laag, schuin ingeplant woonhuis van twee traveeën onder pannen zadeldak met verankerde, thans gecementeerde gevels en rechthoekige vensters. Deur in rechtse zijpuntgevel. Haaks aanbouwsel links achteraan. Ten oosten, bakstenen gebouwtje van vroegere stoommolen onder golfplaten dak.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Oost-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief.
  • BAUTERS P., Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 1985, p. 205-209.
  • VANDEPUTTE J. L. Th., De molens van het arrondissement Oudenaarde, Uit hun geschiedenis, Oudenaarde, 1974, p. 222-224.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1999


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Windmolen Meuleken 't Dal met molenaarswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/43929 (Geraadpleegd op 26-10-2020)