erfgoedobject

Winkelhuis in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 4402   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4402

Juridische gevolgen

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kapper Lambert De Ruyter, naar een ontwerp door Frans Stuyck uit 1907. Het gebouw behoort tot de latere realisaties van architect, die datzelfde jaar op het aanpalende perceel de lagere meisjesschool van de Sint-Paulusparochie tot stand bracht. Hij debuteerde omstreeks 1875, en sloot zijn carrière kort na de Eerste Wereldoorlog af. Veeleer conventioneel van aard, volgt zijn oeuvre in gematigde vorm de heersende stijlstromingen.

Rijhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De lijstgevel heeft een parement uit geel baksteenmetselwerk, geaccentueerd door grijze baksteen voor de ontlastingsbogen, muurbanden in het verlengde van lekdrempels en hoekblokken, en de fries van het hoofdgestel. De klassieke houten winkelpui met zijportaal, bewerkte pilasters en een entablement tussen hoekconsoles, rust op een hardstenen plint. Het schrijnwerk van de de inkomdeur en vitrine met typische roeden en panelen tussen metalen schijven (verluchtingsroosters) in de sokkel, is eenvoudiger uitgevoerd dan de bouwplannen aangeven. Regelmatig van ordonnantieschema, bestaat de bovenbouw uit registers van getoogde vensters. Daarvan zijn de hoekblokken uitgewerkt als geprofileerde korbelen, en de bewerkte lekdrempels voorzien van een spuwer, beide uit witte natuursteen. Een geprofileerde houten kroonlijst vormt de gevelbeëindiging.

  • Antwerpen Stadsarchief, bouwdossier 1907#178.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo, Pauwels, Dirk
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Winkelhuis in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4402 (Geraadpleegd op 26-10-2020)