Parochiekerk Sint-Juliaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Langemark-Poelkapelle
Deelgemeente Langemark
Straat Brugseweg
Locatie Brugseweg zonder nummer, Langemark-Poelkapelle (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Langemark-Poelkapelle (actualisaties: 09-07-2008 - 09-07-2008).
  • Adrescontrole Langemark-Poelkapelle (adrescontroles: 11-02-2008 - 12-02-2008).
  • Inventarisatie Langemark-Poelkapelle (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Juliaan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis met achterliggend kerkhof, middenin omhaagde grasperken; westzijde en gekasseid kerkpad afgeboord met acacia's. Driebeukige neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921 ter vervanging van een in 1915 vernield tweebeukig kerkje. Oorspronkelijk éénbeukig neogotisch bedehuis, in 1817 opgericht op plaats van oude kapel, en in 1910-1912 uitgebreid met een rechterbeuk.

De plattegrond ontvouwt: driebeukig schip van vier traveeën waarvan zijbeuken met rechte sluiting en middenbeuk van vijf traveeën met vijfzijdige absis, een zuidoostelijke sacristie en een bergruimte ten noordoosten in aansluitende trant. Verankerde rode baksteenbouw; Euvillesteen voor onder meer kraagstenen, dekplaten, aanzetstenen; leien zadeldaken. Westelijke tuitgevels met aandak en muurvlechtingen, gestut door middel van hoeksteunberen met versnijdingen. Geprofileerde spitsboogvensters met bakstenen maaswerk (tweelichten) op afzaat met doorgetrokken lekdrempel. Getoogde vensteropening in spitsboognis op afzaat, in top van zijbeuken. Centrale gevel bekroond met zeszijdig, overkragend torentje met deels geajoureerde spitsboognissen, onder bakstenen naald; geprofileerd korfboogportaal, geflankeerd door vermelde steunberen. Zijgevels en hoofdkoor geritmeerd door middel van analoge steunberen en spitsbogige tweelichten onder doorlopende druiplijst; aflijnende overhoekse muizentand op tandlijst. Oostelijke zijkoorgevels, zie westgevels. Sacristie en bergruimte van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het schip); analoge stijl, zie zijtuitgevels met muurvlechtingen; getoogde vensternissen en gemarkeerde schoorsteen in zuidgevel van sacristie.

Bepleisterd en beschilderd kerkinterieur. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel. Houten spitstongewelven met dwarsbalken en straalgewelf boven de absis. Mobilair. Voornamelijk neogotisch. Kruisweg (doek) van de tweede helft van de 17de eeuw, mogelijk herkomstig van de Sint-Walburgakerk te Veurne.

  • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 5070.
  • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Ieper I, Brussel, 1978, P. 20.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugseweg (Langemark)

Brugseweg (Langemark-Poelkapelle)

omvat Vredeseik Sint-Juliaan

Brugseweg 40 (Langemark-Poelkapelle)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.