erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Juliaan

bouwkundig element
ID
44069
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44069

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis met achterliggend kerkhof, middenin omhaagde grasperken; westzijde en gekasseid kerkpad afgeboord met acacia's. Driebeukige neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1921 ter vervanging van een in 1915 vernield tweebeukig kerkje. Oorspronkelijk éénbeukig neogotisch bedehuis, in 1817 opgericht op plaats van oude kapel, en in 1910-1912 uitgebreid met een rechterbeuk.

De plattegrond ontvouwt: driebeukig schip van vier traveeën waarvan zijbeuken met rechte sluiting en middenbeuk van vijf traveeën met vijfzijdige apsis, een zuidoostelijke sacristie en een bergruimte ten noordoosten in aansluitende trant. Verankerde rode baksteenbouw; Euvillesteen voor onder meer kraagstenen, dekplaten, aanzetstenen; leien zadeldaken. Westelijke tuitgevels met aandak en muurvlechtingen, gestut door middel van hoeksteunberen met versnijdingen. Geprofileerde spitsboogvensters met bakstenen maaswerk (tweelichten) op afzaat met doorgetrokken lekdrempel. Getoogde vensteropening in spitsboognis op afzaat, in top van zijbeuken. Centrale gevel bekroond met zeszijdig, overkragend torentje met deels geajoureerde spitsboognissen, onder bakstenen naald; geprofileerd korfboogportaal, geflankeerd door vermelde steunberen. Zijgevels en hoofdkoor geritmeerd door middel van analoge steunberen en spitsbogige tweelichten onder doorlopende druiplijst; aflijnende overhoekse muizentand op tandlijst. Oostelijke zijkoorgevels, zie westgevels. Sacristie en bergruimte van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het schip); analoge stijl, zie zijtuitgevels met muurvlechtingen; getoogde vensternissen en gemarkeerde schoorsteen in zuidgevel van sacristie.

Bepleisterd en beschilderd kerkinterieur. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel. Houten spitstongewelven met dwarsbalken en straalgewelf boven de apsis. Mobilair. Voornamelijk neogotisch. Kruisweg (doek) van de tweede helft van de 17de eeuw, mogelijk herkomstig van de Sint-Walburgakerk te Veurne.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 5070.
 • ROOSE-MEIER B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Ieper I, Brussel, 1978, P. 20.

Bron: DELEPIERE A.-M., HUYS M. & LION M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n1, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Opgaande eik als vredeboom Sint-Juliaan

 • Is gerelateerd aan
  Pastorie van de Sint-Juliaanparochie

 • Is deel van
  Brugseweg (Langemark)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Juliaan [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44069 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.