erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
44078
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44078

Juridische gevolgen

Beschrijving

Dieperin gelegen wederopbouwhoeve, teruggaand op de regionale hoevebouw, zie opstelling: U-vormige opstelling van losse, lage bestanddelen, namelijk boerenhuis (nokrichting parallel aan de straat), stal- (nokrichting loodrecht op het huis) en schuurvleugel (nokrichting loodrecht op het huis huis), respectievelijk ten zuidwesten, noordwesten en zuidoosten van begrind erf; noordelijk de erfoprit; aanplanting: centraal sier- en moestuintje; voorliggend veld; materialen: verankerde, rode baksteenbouw, bij boerenhuis op gecementeerde plint; pannen (mechanische) zadeldaken met overstekende rand op houten modillons, bij boerenhuis voorzien van wolfseinden; bakstenen strekken boven de rechthoekige huisopeningen waarvan de deuropening nog geaccentueerd door middel van bakstenen kroonlijstje op imposten; cementen lekdrempels; "traditiegebonden" houtwerk, deels met kleine roedeverdeling; streekeigen bouwelementen: dakvenster van boerenhuis en stal voorzien van tuitgevel met aflijnende rollaag; uilengat in linkerzijgevel van boerenhuis en rechts stalgevel; steunberen tegen erfgevel van schuur; indeling: boerenhuis met rechts opkamer van twee traveeën boven rechthoekige kelderopeningen, aan erfzijde; schuur met links een wagenhuis, kelder en rechts dwarsschuur.


Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1987


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44078 (Geraadpleegd op 13-06-2021)