Den Grooten Reghenboghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam den Wolsack; den Rooster en den Bot
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Beurs
Locatie Oude Beurs 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis den Wolsack, later den grooten Regenboghe

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Den Grooten Reghenboghe: huistoren
gelegen te Oude Beurs 29 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige huizinge den Wolsack (zie nummer 27), later De grooten Regenboghe. Samenstel van twee diephuizen, elk onder schilddak. waarschijnlijk de voormalige huizen "den Rooster" en "den Bot". in kern mogelijk opklimmend tot de 16de eeuw. Heden laat-classicistische voorgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen, in het eerste kwart van de 19de eeuw te dateren.

Benedenverdieping met parement van witte natuursteen, bovenverdieping bepleisterd. Middentravee gemarkeerd door brede poortomlijsting (rechthoekig geprofileerd) op neuten, afgedekt door een waterlijst die overloopt in de puilijst; bovenverdieping geritmeerd door lisenen als het ware kolossaal opgesteld en onderling verbonden. Zijtravee waarvan de begane grond en bovenverdieping uitgewerkt zijn met brede, ondiepe rechthoekige nissen waarin rechthoekige vensters, laatstgenoemde in omlijsting met kwartholbeloop en lekdrempel. Vlakke kordonband onder gekorniste kroonlijst.

Begane grond links gedeeltelijk verbouwd voor winkelpui (eerste kwart van de 20ste eeuw). Kelders: vermeldenswaardig is een zelfde pijlerarcade van witte natuursteen en ingedrukte gewelven zoals in de kelders van nummer 27.

In tuin: overblijfselen van een typisch Antwerpse huistoren in laat-gotische stijl, circa 1500 te dateren. Bakstenen zeshoek met licht uitkragende uitkijk op witte natuurstenen consoles, geopend door rechthoekige luiken: geen speklagen; torenbedaking verdwenen doch aanzet van de dakconstructie bleef gaaf bewaard. Treden en spil van de wenteltrap van witte natuursteen; trapruimte overkluisd door bakstenen schroefgewelf. Op bordes van de dakverdieping bevindt zich nog een oorspronkelijk 16de-eeuws binnendeurtje. Deze huistoren bevond zich eertijds in de noordoostelijke hoek van de binnenplaats waarvan de bouwvallige gebouwen kort na 1970 werden gesloopt.

Bron: Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.

Auteurs: Goossens, Miek & Plomteux, Greet

Datum tekst: 1976

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Beurs

Oude Beurs (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.