Den Grooten Reghenboghe

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam den Wolsack; den Rooster en den Bot
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Beurs
Locatie Oude Beurs 29, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Den Grooten Reghenboghe

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Den Grooten Reghenboghe: huistoren
gelegen te Oude Beurs 29 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Complex herenhuis genaamd “den Grooten Reghenboghe” dat in kern opklimt tot de 16de eeuw. Het betrof een samenstel van twee diephuizen waarschijnlijk de voormalige "den Rooster" en "den Bot". Eerder vormde het pand één geheel met het aanpalende “den Wolsack”, reeds vermeld omstreeks 1400, dat in latere tijden werd opgesplitst. Het huidige, laatclassicistische gevelfront dateert uit de vroege 19de eeuw. Van het vroegere complex bleven enkel de laatgotische huistoren van omstreeks 1500 bewaard, en de gewelfde kelders. Alle gebouwen rond de binnenplaats werden kort na 1970 wegens bouwvalligheid gesloopt. Na afbraak van de voorbouw kwam achter het behouden en gerestaureerde gevelfront een nieuwbouwhotel tot stand, naar een ontwerp uit 1991. De restauratie van de huistoren volgde naar een ontwerp door het architectenbureau De Wispelaere-Cuyvers uit 1993.

Voornaam van opzet, omvat de lijstgevel zeven traveeën en drie bouwlagen, onder een nieuwgebouwde attiek en schilddak. De bepleisterde en beschilderde bovenbouw rust op een gedecapeerde pui uit zandsteen en witte natuursteen (restauratie), met een koetspoort, lateien, lekdrempels en puilijst uit blauwe hardsteen. Regelmatig van ordonnantieschema, legt de compositie de klemtoon op het middenrisaliet Dit laatste wordt gemarkeerd door de rechthoekige koetspoort, gevat in een geprofileerde omlijsting met neuten en gestrekte waterlijst. Verder berust de gevelindeling op rechthoekige spaarvelden en lisenen, die zowel het middenrisaliet als de zijflanken accentueren, op de bovenverdiepingen in kolossale orde. Verder verkleinende registers van rechthoekige vensters met kwarthol geprofileerde dagkanten en individuele lekdrempels. Een klassiek hoofdgestel met een architraaf, vlakke fries en gekorniste, houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. Kelders: pijlerarcade van witte natuursteen en ingedrukte gewelven zoals in “den Wolsack”.

De zeshoekige huistoren in de noordoostelijke hoek van de binnenplaats, is opgetrokken in baksteenbouw zonder de gebruikelijke speklagen, met een licht uitkragende uitkijk op zandstenen consoles. Rechthoekige luiken doorbreken de schacht. De gereconstrueerde leien torenspits dateert van de restauratie. Met treden en spil uit zandsteen, is de wenteltrap overkluisd door een bakstenen schroefgewelf. Op het bordes van de uitkijk werd omstreeks 1975 nog een oorspronkelijk 16de-eeuws binnendeurtje geregistreerd.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 86#910747 en 86#930064.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Beurs

Oude Beurs (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.