erfgoedobject

Burgerhuis met maalderij en Blauwe Molen

bouwkundig element
ID: 44122   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44122

Juridische gevolgen

Beschrijving

Aan kruispunt van Pilkem- en Molenstraat, burgerhuis met aanleunende maalderij en dwarsschuur daterend van jaren 1920; in nabijheid, zogenaamd "Blauwe Molen" op terp.

Huidig molenaarshuis afwijkend van vooroorlogs anderhalve bouwlaag tellende breedhuis met omhaagd voortuintje, zie Oude prentkaart. Breedhuis bestaande uit links gelegen dubbelhuis van vijf traveeën en rechts maalderijgebouw van drie traveeën, beide twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw. Dubbelhuis verlevendigd door middel van spaarvelden onder steekboogfries, tussen lisenen. Versierde muurankers. Aflijnende houten gootlijst op consooltjes. Korfbogige muuropeningen onder strekse latei. Vernieuwd houtwerk. Maalderij verlevendigd door middel van horizontale banden van rode bakstenen en aflijnende tandlijst. Getoogde vensters onder strekse latei. Rechthoekige schuifpoort en zolderdeur onder I-balk. Links aanleunende schuurvleugel onder lager zadeldak (nokrichting in verlengde van huis, mechanische pannen) omvattende wagenhuis (thans stal) en stalgedeelte. Getoogde venstertjes onder strek. Dichtgemetselde muuropening onder I-balk links en centrale schuurpoort. Getoogde zolderdeur onder strekse latei, in linker zijgevel.

Rechts van maalderij, rest van zogenaamde "Blauwe Molen", naar "Moulin Bleu", benaming opduikend in Franse oorlogsberichten. Oorspronkelijke molen zou teruggaan op een oude banmolen, hier opgericht in 1635. Laatst genoemde vermeld in A. Sanderus' "Flandria Illustrata" (1641), en afgebeeld op de kaart van kasselrij Ieper. In april 1915 brandde de molen uit. Huidige molen in 1922 gebouwd met onderdelen van twee andere staakmolens, zijnde de Leenhoudersmolen van Roesbrugge en Blanckaert's molen van Leisele. In bedrijf tot 1959. Herstellingswerken, onder meer nieuwe windweeg, kap en trap, onder leiding van H. en G. Peel (Gistel) in 1967. Tijdens storm in 1976 uitgebrand, waarna de molen van noodkap voorzien. De afgedekte molen wacht op zijn overplaatsing naar Dranouter.

Standaardmolen op vier ommetselde teerlingen. Kap en wieken ontbrekend. Verticale plankenbeschieting voor molenhuis. Rechthoekige deur met aansluitend balkon bereikbaar via trap, en kombuis op schoorstukken, ter hoogte van de maalzolder. Beluikt venster ter hoogte van de steenzolder. Maalzolder met buil, haverpletter en bonenbreker. Steenzolder met twee koppels maalstenen. Inscriptie op (thans ontbrekend) vangwiel: "DIT IS GEMAECKT DOOR / WCUs DE SMYTTERE / SC + I + H + S + HOTTE / AN 17 (hart) 62 NO / PIETER MEEUS"; op (thans ontbrekend) voorwiel: "J. VERFALLIE ME FECIT / C. BLANCKAERT / ANNO 1743".

  • DEVLIEGHER L., De Molens in West-Vlaanderen, Tielt, 1984.
  • DEVYT C., Westvlaamse windmolens, Brugge, 1966.
  • LEEUWERCK E., Beeuwsaerts! Bikschotes! of "Blauwe Molen" weldra "Zwarte Molen" te Dranouter?, in Aan de Schreve, XI, 1981.4. p. 22-24.
  • PYPE F., Herstellingswerken aan de molen te Bikschote, in Iepers Kwartier, VII, 1971, 1, p. 77-80.

Bron     : Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1987


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis met maalderij en Blauwe Molen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44122 (Geraadpleegd op 27-01-2020)