Hoeve Boskasteel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Langemark-Poelkapelle
Deelgemeente Poelkapelle
Straat Kattestraat
Locatie Kattestraat 18, Langemark-Poelkapelle (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Langemark-Poelkapelle (actualisaties: 09-07-2008 - 09-07-2008).
  • Adrescontrole Langemark-Poelkapelle (adrescontroles: 11-02-2008 - 12-02-2008).
  • Inventarisatie Langemark-Poelkapelle (geografische inventarisatie: 01-01-1987 - 31-12-1987).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Boskasteel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Benaming volgens bewoners verwijzend naar verdwenen kasteeltje in de onmiddellijke omgeving. Kwaliteitsvollere wederopbouwhoeve, qua stijl de doorsnee-wederopbouwhoeven van de streek overstijgend, en aansluitend bij het bouwprogramma, aangegeven door de architecten Théodore Raison en T. Ronse in hun boek "Fermes-types et constructions rurales en West-Flandre", Brugge, 1918. Heropgebouwd in 1924, volgens jaarankers op stalgevel, echter niet op de oorspronkelijke plaats. Wederopbouw, buiten de eerder uitzonderlijke opstelling, teruggrijpend naar de regionale hoevebouw, zie opstelling: U-vormige evenwel gesloten opstelling van boerenhuis, stal- en schuurvleugel, respectievelijk ten noorden, ten oosten en ten zuiden van geasfalteerd erf; ten westen erfoprit gemarkeerd door hekken aan de straat; aanplanting: oprit afgezoomd met notelaars; boomgaard ten noorden; materialen: verankerde rode baksteenbouw; onderbroken zadeldaken (mechanische pannen), met overstekende dakrand, meermaals doorbroken door dakvensters; streekeigen bouwelementen: tuitgevels voorzien van aandak en muurvlechtingen aanwezig bij zijgevels, dakvensters en de dwarsbeuk met jaarankers middenin de stalvleugel; steunberen ter hoogte van de woonvleugel; korfboogdeuren en -poorten in strekse omlijsting; rechthoekige vensters onder korfbogige ontlastingsboog, bij het boerenhuis met houten kruiskozijnen, kleine roedeverdeling en beluikte benedenvakken; brede korfboogvensters ter vervanging van drie gelijkvormige wagenhuispoorten en aangepast drielichtvenster in behouden strekse "drielob"-omlijsting, in schuurzijgevel; indeling: van links naar rechts, boerenhuis met inspringende inkompartij, stallingen met voederhok in dwarsbeuk, dwarsschuur met centrale dorsvloer en rechts deels verbouwd wagenhuis.

Recente nutsgebouwen, palend aan de stalvleugel, ten oosten en ten zuidoosten, en zuidoostelijk gelegen loods.

Bron: Delepiere A.-M., Huys M. & Lion M. 1987: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Ieper, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1987

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Poelkapelle

Poelkapelle (Langemark-Poelkapelle)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.