De Gulden Zadel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 5, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De Gulden Zadel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument De Gulden Zadel: bovengevel en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 5 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd "De Gulden Zadel", van vier traveeën, drie bouwlagen en een insteekverdieping onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), te dateren in het vierde kwart van de 16de tot de eerste helft van de 17de eeuw. De heer J.F. Gys-Colle liet in 1851 de pui aanpassen en de ordonnantie van de bovenverdiepingen terugbrengen van vier naar drie traveeën, met verwijdering van de kruiskozijnen. Aannemer E.A.J.P. Vlaminx bracht in 1876 de huidige winkelpui aan.

Gecementeerd en beschilderd, is de manke trapgevel van respectievelijk acht en tien treden met overhoeks topstuk, vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw. De smeedijzeren muurankers waaronder met gekrulde spie, geven de oorspronkelijke ordonnantie van vier traveeën aan. Klassieke, houten winkelpui met zijportaal, oorspronkelijk een privé-inkom en een hardstenen plint uit 1876, samengesteld uit bewerkte pilasters en een entablement op consoles. Vermoedelijk dateert ook de bekleding van de insteekverdieping met pilasters en een entablement van deze ingreep; het gelijktijdig aangebrachte stucdecor van de eerste verdieping is opnieuw verwijderd. De verkleinende, rechthoekige vensters met cordonvormende hardstenen lekdrempels van beide bovenverdiepingen, vervangen sinds 1851 de verkleinende registers van gekoppelde kruiskozijnen. De oorspronkelijk door waterlijsten gemarkeerde, tweeledige geveltop wordt in het eerste register geopend door twee aangepaste rondboogluiken met lekdrempel, vermoedelijk het restant van een vierlicht waarvan de flankerende zijlichten of kloosterkozijnen gedicht zijn. Een aangepast rechthoekig luik met lekdrempel doorbreekt de tweede geleding.

Achtergevel: verankerde, bepleisterde trapgevel van negen treden met overhoeks topstuk, vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw. Twee kruiskozijnen op de tweede verdieping; twee aangepaste rechthoekige vensters en een luik doorbreken de tweeledige geveltop.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1851#646 en 1876#910.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.