Het Spreeuwken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Koornmarkt
Locatie Oude Koornmarkt 15, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Het Spreeuwken

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Het Spreeuwken: bovengevel en daken
gelegen te Oude Koornmarkt 15 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Traditioneel diephuis genaamd "Het Spreeuwken", van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen), uit het vierde kwart van de 16de eeuw of de eerste helft van de 17de eeuw. Ernest Closjans liet in 1942 de huidige winkelpui aanbrengen door de bouwmeester Henri Jespers.

De trapgevel van zeven treden met overhoeks topstuk, is opgetrokken in bak- en zandsteenbouw met speklagen, verankerd door smeedijzeren muurankers. Het parement werd vermoedelijk tijdens het interbellum gedecapeerd en hersteld. Op de bovenverdiepingen, verkleinende registers van in de 19de eeuw aangepaste rechthoekige bovenvensters met hardstenen lekdrempel. Het betreft vroegere kruiskozijnen waarvan de kwartholle negblokken, tweedelige latei en wigvormige ontlasting bewaard zijn. De tweeledige geveltop, oorspronkelijk gemarkeerd door een omlopende waterlijst, wordt in het eerste register geopend door een drielicht. Dit laatste is samengesteld uit een lager geplaatst, rondbogig middenluik met kwarthol beloop, diamantkopimposten en -sluitsteen, tussen rechthoekige zijvenstertjes met kwartholle negblokken en druiplijst. Rechthoekig luikje met kwartholle negblokken en druiplijst onder een balkgat in de topgeleding. Winkelpui met zijportaal uit 1942. Achtergevel: bepleisterde trapgevel van zes treden, vermoedelijk opgetrokken in bak- en zandsteenbouw verankerd door smeedijzeren muurankers; aangepaste vensterordonnantie.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 18#16537; foto FOTO-OF#6806.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Oude Koornmarkt

Oude Koornmarkt (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.