erfgoedobject

Gemeentehuis van Buggenhout

bouwkundig element
ID
44592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44592

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1871 besliste het gemeentebestuur in het dorpscentrum, op een deel van het vrijgekomen kerkhof ten zuiden van de kerk, een gemeentehuis op te richten en deed een beroep op de Gentse architect Emile Van Hoecke-Peeters, ontwerper van het eerste "Gasthuis" in dezelfde periode, voor de opmaak van de plannen. De bewaarde plannen van 1872 tonen een rechthoekig hoekgebouw van drie op vijf traveeën met gemarkeerd driekwartcirkelvormig hoektorentje en twee bouwlagen en een aansluitende vleugel van acht traveeën en één bouwlaag. De plattegrond toont op de begane grond een "estaminet" eetplaats, keuken, twee slaapkamers en een waag. De centrale gang leidt naar de aanbouw met twee cellen, een stal, wc; kolenhok, bergplaats voor de brandweer en een feestzaal. De gemeentediensten hadden toen voldoende ruimte op de bovenverdieping. In 1960 werd dit gebouw inwendig grondig aangepast onder leiding van architect J. Coppieters (zie gedenksteen). Op 03.06.1993 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe Administratief en Cultureel Centrum waarbij de lage vleugel in de Nieuwstraat gesloopt werd en vervangen werd door een nieuwbouw naar ontwerp van de architecten Abetec nv en J. Vincke (zie gedenkplaat). Ook aan de pleinzijde werd, op een deel van de in 1982 gesloopte veevoederfabriek Moens, een moderne vleugel aangebouwd.

Behouden, gerenoveerd eclectisch hoekgebouw van drie op vijf traveeën en twee bouwlagen onder één nieuw leien schilddak met de nieuwe aanbouw op het plein. Opgetrokken uit oranjerode baksteen op een arduinen plint, horizontaal gemarkeerd door arduinen cordons en omheen de vensters lopende zandstenen waterlijsten en speklagen. Een fraaie fries met terracotta vierpasmotieven lijnt de begane grond onder de cordonlijst af. De gevels worden afgewerkt met decoratieve baksteenfriezen die omlopen rond het hoektorentjes.

Gelijkaardige gevels van respectievelijk vijf traveeën in de Nieuwstraat en drie traveeën uitziend op het plein met gemarkeerd middenrisaliet met bekronende trapgevel en deur (thans venster) en opschrift : “Gemeentehuis” in de fries; gemeentelijk wapenschild in de top. Voorts getoogde vensters, heden nieuwe deur in de linker travee, behouden als schermgevel op de overgang met de nieuwbouw. Nieuw pvc-schrijnwerk met drukke roedeverdeling.

Opvallend hoektorentje met boven de kroonlijst uitstekende ronde geleding met getoogde galmgaten, decoratieve baksteenfriezen en heden een leien kegeldak in plaats van de ingesnoerde spits met vier dakkapelletjes en ijzeren bliksemafleider. De kantelenrij boven de kroonlijst was reeds vroeger verdwenen. De oorspronkelijke deur, voorheen de ingang tot het café "De eendracht", werd vervangen door een venster. Omlijste schietgaten doorbreken de zijwanden. Een blind venster bovenaan heeft volgend opschrift: "Opgericht in 1873 : burgemeester/ J.F. Bosteels/ schepenen/ F. Mistiaen/ P.J. De Decker/ raadsleden/ E. A. Peeters/P. J. Albrecht/ J. A. De Block/ C. L. Decok/ H. L. Van Nieuwenhove/ J.D. Verheyden/ P. C. Vandevelde/ F. A. De Meulder/ secretaris/ C. L. Meert/ bouwmeester/ Van Hoecke-Peeters/ aannemer/ M. Van heddegem". Behouden achthoekig arkeltorentje op zandstenen console en bekronende zandstenen kantelenrij als tegenhanger van de hoektoren op de linker hoek.

  • Gemeentearchief Buggenhout, archief Technische Dienst.
  • DE PUYDT A. M., Emile Van Hoecke-Peeters (1837-1919), Biografie en Oeuvre, Inventaris, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1997-1998, Inventaris, p. 37-38.
  • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 202-207.
  • Kijk op ons dorp van toen, Heemkring "Ter Palen" vzw, Buggenhout, Jaarboek 1991, p. 13, 48, 119.
  • SERVAES P., Erfgoed, Heemkring Ter Palen, Buggenhout, 1998, nr. 130.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Bogaert, Chris
Datum  : 2000


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Buggenhout [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44592 (Geraadpleegd op 14-05-2021)