erfgoedobject

Sint-Antoniuskapel met omringende beuken

bouwkundig element
ID
44607
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44607

Juridische gevolgen

Beschrijving

Sint-Antoniuskapel, gelegen aan het Kaprijke Vaardeken, ten westen van de dorpskom, beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 19.12.2003. De kapel, overschaduwd door oorspronkelijk zeven, nu zes groene beuken, is volgens het kadasterarchief opgericht door vicaris E. Stockman in 1898. Kapel in neostijl met roodgeverfde gevels en spitsboogvormige muuropeningen. De voorgevel wordt afgelijnd door hoeklisenen. De dubbele deur is opengewerkt met glas en ijzer. Een geschilderde banderol in de geveltop vermeldt: "H. Antonius bid voor ons". Een stenen kruis bekroont de geveltop. De vensters zijn door sierlijke ijzeren roeden onderverdeeld.

Interieur

De vloer binnenin is afgewerkt met blauwe en witte tegels. De muren zijn heden witgeschilderd en er is een vernieuwd plafond aangebracht. Het houten altaar is toepasselijk polychroom beschilderd met lelies en opschriften en voorzien van een plaasteren beeld van de Heilige Antonius van Padua met Kind. Aan de muren hangen polychrome stucreliëfs met de Zeven Smarten van Maria, deze hingen oorspronkelijk aan de buitenmuren. Er is een ijzeren offerblok onder een dito ingemetselde reliekhouder met kruisje.


Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2001


Relaties

  • Omvat
    Omringende beuken Sint-Antoniuskapel

  • Is deel van
    Lembeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Antoniuskapel met omringende beuken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44607 (Geraadpleegd op 12-06-2021)