Sint-Antoniuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Aveschoot
Locatie Aveschoot zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Antoniuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Antoniuskapel met omringende beuken

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beschrijving

Sint-Antoniuskapel, gelegen aan het Kaprijke Vaardeken, ten westen van de dorpskom, beschermd als monument bij MB van 19.02.2003. De kapel, overschaduwd door oorspronkelijk zeven, nu zes groene beuken, is volgens het kadasterarchief opgericht door vicaris E. Stockman in 1898. Kapel in neostijl met roodgeverfde gevels en spitsboogvormige muuropeningen. De voorgevel wordt afgelijnd door hoeklisenen. De dubbele deur is opengewerkt met glas en ijzer. Een geschilderde banderol in de geveltop vermeldt: "H. Antonius bid voor ons". Een stenen kruis bekroont de geveltop. De vensters zijn door sierlijke ijzeren roeden onderverdeeld.

Interieur. De vloer binnenin is afgewerkt met blauwe en witte tegels. De muren zijn thans witgeschilderd en er is een vernieuwd plafond aangebracht. Het houten altaar is toepasselijk polychroom beschilderd met lelies en opschriften en voorzien van een plaasteren beeld van de Heilige Antonius van Padua met Kind. Aan de muren hangen polychrome stucreliëfs met de Zeven Smarten van Maria, deze hingen oorspronkelijk aan de buitenmuren. Er is een ijzeren offerblok onder een dito ingemetselde reliekhouder met kruisje.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lembeke

Lembeke (Kaprijke)

omvat Omringende beuken Sint-Antoniuskapel

Aveschoot zonder nummer (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.