Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Aveschoot
Locatie Aveschoot 31, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Kasteeldomein Aveschoot: boerenwoning

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig boerenhuis, mooi gelegen achter in een omhaagd voortuintje naast de Kasteeldreef. Het boerenhuis hoorde vanouds bij het kasteel en dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw of het begin van de 19de eeuw. Het huis telt zes traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak met rode dakpannen. De verankerde bakstenen gevels zijn witgeschilderd op een gepikte plint. De lage naar het zuiden gerichte voorgevel is voorzien van drie rechthoekige vensters met houten roedeverdeling in acht glasruitjes verdeeld en groen-witte luiken. Een laag rechthoekig deurtje bevindt zich naast het eerste venster. De verankerde zijpuntgevels zijn afgewerkt met muurvlechtingen. Uit de bouwnaad in de zijgevels blijkt de latere uitbreiding naar de achterzijde toe, vermoedelijk met de keuken.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lembeke

Lembeke (Kaprijke)

is gerelateerd aan Kasteeldomein Aveschoot

Kasteeldreef 1-9, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.