erfgoedobject

Villa ontworpen door Urbain de Meyer

bouwkundig element
ID
44618
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44618

Juridische gevolgen

Beschrijving

Villa beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 21.12.2001. In 1931 verkocht de kerkfabriek van Lembeke drie percelen bouwgrond in de Gentstraat, naast de pastorie. Het eerste perceel werd aangekocht door Raymond Van den Bossche. Het jaar daarop werd de jonge Antwerpse architect Urbain De Meyer door de familie Van den Bossche belast met het ontwerp en de bouw van een villa. Op de bewaarde ontwerptekeningen wordt de villa benoemd als "illa Roeland".

De villa is opgetrokken uit "assensteen" en beton voor lateien en balkons, ook het platte dak is van beton. Gebouwd in functionalisme of Internationale stijl met de nadruk op een beredeneerde plattegrond en functionele ruimte-indeling, het gebruik van moderne materialen zoals beton, glas en staal, en een gladde afwerking met witte gevelbepleistering zonder ornamenten, verspringende blokvormen afgedekt door platte daken. De ruimte-indeling wordt duidelijk weerspiegeld in de gevelopbouw. Licht en lucht (ladderraam, balkons, grote vensters) spelen een belangrijke rol in het concept.

De typerende verspringende volumes zijn op de buitenmuren bezet met witgeschilderde cementpleister. De voorgevel is naar de straat en het noordoosten gericht. De portiek met eenvoudige rechthoekige deur van glas en ijzer heeft de vorm van een overluifeld terras. Het ladderraam van het trappenhuis was vroeger voorzien van ijzeren ramen met gewapend glas en is volgens de voormalige eigenaar een tiental jaren geleden vervangen door aluminium. De rechter zijgevel aan de oostkant is volledig blind en verwijst misschien nog naar een eerste bouwontwerp waarbij de woningen van de drie kavels aaneen geschakeld werden tot één geheel. Na de Tweede Wereldoorlog zijn enkele kleine restauratiewerken verricht aan de vensters. Aan de achterzijde van de villa werd in 1963 een slaapkamer boven een gelijkvloers volume bijgebouwd. De dakafdekking werd circa 10 jaar geleden vernieuwd. Recent gerestaureerd en gerenoveerd.

  • DE PAPE S., Urbaan De Meijer, Een Vlaams architect te Antwerpen en Vorarlberg, Scriptie UGent, 2001-2002.
  • SERNEELS CH., Un jeune architecte anversois Urbain De Meyer, in Bâtir, nummer 44, juli 1936, p. 775-776.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Villa ontworpen door Urbain de Meyer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44618 (Geraadpleegd op )