Twee arbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Heihoekse Kerkwegel
Locatie Heihoekse Kerkwegel 3, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Arbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Lembeke

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1986.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee gekoppelde arbeidershuisjes van drie traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen), volgens het kadasterarchief gebouwd door brouwer Stockman van de ernaast gelegen brouwerij in 1896. Bakstenen gevel op grijsgeschilderde plint. Getoogde muuropeningen, vensters met vernieuwd schrijnwerk en luiken aan weerszij van de deur.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Lembeke

Heihoekse Kerkwegel 1-3, Lembeke-Dorp 3, 8-9, 35-41, 38-40 (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.