Jeruzalem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Oude Waag
Locatie Oude Waag 1-3, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met barokpoortje

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

omvat de bescherming als monument Hoekhuis: ingangsomlijsting
gelegen te Oude Waag 1-3 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beschrijving

Samenstel van een traditioneel hoek- en diephuis op de hoek van Oude Waag en Jeruzalemstraat, die in kern opklimmen tot de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw. Het betrof oorspronkelijk een hoekhuis met trapgevel genaamd “Jeruzalem” (1564), van drie bij drie traveeën en twee bouwlagen, en een aanpalend diephuis met vereenvoudigde puntgevel van vier traveeën en twee bouwlagen. Beide werden kort na elkaar in neoclassicistische stijl aangepast, het hoekhuis door de timmerman Joseph Viddeleer in 1838 en het diephuis door Jean Baptiste Dehert in 1837. De ingrepen betroffen het vergroten van de kruiskozijnen tot rechthoekige vensters met lekdrempel; in het diephuis werd de rondboogdeur met gedeeld bovenlicht gewijzigd tot een rechthoekige deur. In opdracht van mevrouw M. Scheynen verving de aannemer A. Van den Broeck in 1903 de geveltop met drielicht en de dakstructuur van het diephuis door een tweede verdieping.

Beide panden werden in 1946 in opdracht van Gustave Van Rijmenant uit Lier samengevoegd en ingrijpend verbouwd tot het huidige volume, naar een ontwerp door Joseph De Paepe uit Zele. Van het hoekhuis verdween de tweeledige, getrapte geveltop van zeven treden waarin een rechthoekig drielicht. Beide panden werden inwendig volledig verbouwd en verhoogd tot drie bouwlagen onder een leien pseudo-mansarde, met een afwijkende niveauverdeling en een nieuw spiegelboogportaal in de middenas. Het programma omvatte kantoren op de begane grond en in totaal zeven huurkwartieren van twee kamers met keuken.

Hoekgebouw van drie bij zeven traveeën en drie bouwlagen onder een pseudo-mansarde. De gecementeerde en beschilderde lijstgevels bevatten op de eerste twee bouwlagen mogelijk nog een kern in bak- en zandsteenbouw. Verder is de ordonnantie volledig aangepast, met registers van rechthoekige vensters op doorgetrokken lekdrempels, een pseudo-rococo spiegelboogdeur, en een houten kroonlijst.

Van het hoekhuis bleef zijde Jeruzalemstraat het markante barokpoortje uit blauwe hardsteen bewaard, te dateren in de tweede helft van de 17de eeuw. Rondboogdeur met een geprofileerde, geblokte archivolt op bewerkte, geblokte pilasters met lijstkapiteel en een diamantkop op het geprofileerde basement. De archivolt met een rolwerkcartouche als sluitsteen is gevat in een geprofileerde omlijsting met oren, neuten en een gebogen waterlijst met voluten en gestrekte uiteinden. Hierop rust het spiegelbogige bovenlicht in een geprofileerde omlijsting met voluten, bekroond door een gekorniste, mijterboogvormige waterlijst; ijzeren schrijnwerk met ranken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1838#145, 1837#375, 1903#455, 18#20676.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2019

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Waag

Oude Waag (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.