Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Lembeke
Straat Lembeke-Dorp
Locatie Lembeke-Dorp 39, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Lembeke

Deze bescherming is geldig sinds 22-10-1986.

Beknopte karakterisering

Typologiedorpswoningen

Beschrijving

Dorpswoning gelegen naast het ingangshek van het vroegere kerkhof ten noordwesten van de kerk. Oorspronkelijk huisje van één bouwlaag, later uitgebreid met rechter deel en na 1920 (confer oude postkaarten) verhoogd met bovenverdieping. Beraapte lijstgevel van zes traveeën met rechthoekige vensters in vlakke witte omlijsting, doorlopend ter hoogte der dorpels met spiegels en met fries onder de gootlijst met klossen. Bovenvensters met behouden schrijnwerk. Winkelpui uit tweede helft 20ste eeuw in rechter gedeelte. Rechter zijgevel met sporen van muurvlechtingen van vroeger éénlaags gebouw. Linker zijgevel beraapt. Gecementeerde achtergevel.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Lembeke

Heihoekse Kerkwegel 1-3, Lembeke-Dorp 3, 8-9, 35-41, 38-40 (Kaprijke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lembeke-Dorp

Lembeke-Dorp (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.