Teksten van Pakhuis in neotraditionele stijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4469

Pakhuis in neotraditionele stijl ()

Pakhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Crabeels frères, naar een ontwerp door de architect Frans Van Ballaer uit 1886. Het pand gelegen aan de Palingbrug werd met behoud en renovatie van de gevel geïntegreerd in de nieuwbouwflat "Residentie 't Steen" op de hoek van Ernest Van Dijckkaai, Palingbrug en Kuipersstraat, naar een ontwerp door het Architektenatelier Boud Rombouts uit 1994-1995.

Het pakhuis Crabeels frères behoort tot het vroege oeuvre van Frans Van Ballaer, die in Antwerpen actief was van omstreeks 1880 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Uit de jaren 1880 zijn slechts een beperkt aantal nieuwbouwprojecten bekend, zowel ontwerpen in conventionele neoclassicistische als pittoreske neo-Vlaamserenaissance-stijl. Omstreeks de eeuwwisseling liet de architect zich opmerken met ontwerpen in art-nouveaustijl.

Pakhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). Lijstgevel uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met gebruik van blauwe hardsteen en witte natuursteen voor de pui, speklagen, lateien, lekdrempels en sluitstenen. Baksteenmozaïeken uit rode en zwarte baksteen in boogvelden en borstweringen, en smeedijzeren sierankers met gekrulde spie verlevendigen de opstand. De pui wordt overspannen door een ijzeren I-balk met rozetten, opgevangen door twee hoekpijlers met kraagstenen. Vroegere laaddeuren, over de eerste twee verdiepingen gevat in een rondboognis met diamantkopsleutel, markeren de middentravee van de bovenbouw. Deze werd oorspronkelijk bekroond door een getrapt dakvenster met hijsbalk. Smalle zijvensters, met boogveld op de eerste verdieping, en gevat in een nis over de hoogste twee verdiepingen. Het oorspronkelijk klassieke hoofdgestel met een houten kroonlijst op modillons is vernieuwd, van het dakvensters rest de dorpel op kraagstenen.

Voorheen liep de gelijkvloerse verdieping door tot onder de huizen in de Kuipersstraat (tongewelf); vooraan houten balkenvloer en vervolgens bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1886#876 en 86#941415.

Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek; Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pakhuis in neotraditionele stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/203822 (geraadpleegd op ).


Pakhuis ()

Pakhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Baksteenmetselwerk verlevendigd met natuursteen, versierde ankers en schoon werk. Begane grond met brede pui overspannen door ijzeren I-balk met rozetten als bevestigingsbouten: bovenbouw opengewerkt met laaddeuren in middentravee, geflankeerd door smalle zijvensters. Middentravee verhoogd in getrapt dakvenster waarin hijsbalk. Kroonlijst op modillons. Gelijkvloerse verdieping loopt door tot onder (zijnde de kelder) de huizen in de Kuipersstraat (tongewelf); vooraan houten balkenvloer en vervolgens bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken. Toegang tot verdieping dichtgemaakt. Vervallen toestand.


Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pakhuis in neotraditionele stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4469 (geraadpleegd op ).