Sint-Franciscuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein zonder nummer, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel van Sint-Franciscus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Sint-Franciscuskapel

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

is deel van de bescherming als monument Dorpsplein met openbare ruimte

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ingeplant op de noordoostelijke hoek van het Plein. Achtkantige kapel, vermoedelijk uit de 18de eeuw, met aan de westzijde toegevoegd portaal uit de 19de eeuw. Gepleisterd en roodgeschilderd bakstenen gebouw onder leien tentdak met ijzeren kruis. Portaal met puntgevel en rondboogdeur.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

maakt deel uit van Dries van Kaprijke

Plein, Voorstraat (Kaprijke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.