Brouwerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein 45-47, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Brouwerswoning

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis, gebouwd in opdracht van brouwer Victor Standaert in 1893, blijkens de jaartalcartouche op de voorgevel. Onderkelderd huis van twee bouwlagen onder leien daken met houten dakkapellen en vorstkam met een asymmetrische gevelopbouw met een lijstgevel en een in- en uitgezwenkte gevel. De verzorgde voorgevel bevat decoratieve gevelornamenten en kleurrijke bouwmaterialen van bak- en natuursteen ontleend aan de Vlaamse renaissance. Typerend is het decoratieve effect van de sculpturale vulling van de boogvelden met mascarons van de bovenvensters en de ijzeren sierankers. De houten beglaasde rondbogige vleugeldeur vertoont in het ijzeren ajour de decoratief uitgewerkte monogrammen S en D van de bouwheren, Standaert-Dobbelaere. Boven de deur, balkon met stenen balusterleuning op stenen consoles. Rechthoekige vensters voorzien van houten T-ramen. In het aangrenzende dienstgebouw werd de deur in 1993 gedicht. Door de deur ernaast betreedt men het achtergelegen erf en de voormalige brouwerij.

Het binnenhuis vertoont de klassieke indeling van een dubbelhuistype met twee vertrekken aan weerszij van de centrale gang met marmerimitatie. Een vrij eenvoudige houten bordestrap met balustrade bevindt zich aan het einde van de gang en wordt verlicht door vensters met vernieuwd geëtst glas. De kamers bevatten schouwen in verschillende marmers en een stucplafond met een rozet als middenstuk.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.