Notariswoning en Heilig Hartkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein 113, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Notariswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beschrijving

Voormalige notariswoning, volgens kadasterarchief gebouwd in opdracht van notaris Engels – Van Haelst in 1896. Bouw door de notaris van een wegkapel aan de straat in 1912, ter vervanging van een oudere kapel op het plein, in 1938 verkocht aan de kerkfabriek.

Onderkelderde bakstenen villa in eclectische stijl, van twee bouwlagen onder mansardedak (leien), oorspronkelijk met dakkapellen en ijzeren nokbekroning. Voorgevel met licht uitspringend middenrisaliet van drie traveeën met centrale rondboogdeur voorafgegaan door bordes met trap. Getoogde vensters met vernieuwd schrijnwerk, in het middenrisaliet geaccentueerd door witgeschilderde waterlijsten en muurbanden. Borstweringen onder de bovenvensters versierd met balusters. Links van het huis aangebouwd kantoor van één bouwlaag en vierkant torentje met hoog en steil schilddak, nog voorzien van de ijzeren nokbekroning met windvaan waarin de initialen E H verwerkt zijn. Rechter zijgevel, blind.

Kapel het Heilig Hart, rechts van het huis. Bakstenen neogotische kapel onder leien zadeldak. Puntgevel met arduinen afdekking en bekroond met arduinen kruis, geflankeerd door bakstenen pilasters met arduinen topbekroning. Spitsboogdeur met bovenlicht.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.