Dorpswoning met werkhuis van de schoenmaker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein 139, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning met werkhuis van de schoenmaker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pittoresk dorpshuis bestaande uit twee volumes, een werkhuis en een woonhuis, met nok haaks op de straat, vermoedelijk oudere kern met verbouwing uit begin 20ste eeuw. Volgens het kadasterarchief verbouwd circa 1907 door Henri Mestdagh, schoenmaker. Links ervan toegangshek tot erf. Beraapt en witgeschilderd met groen geschilderd houtwerk. Dubbelhuis van drie traveeën met een centrale rechthoekige deur, geflankeerd door rechthoekige drieledige vensters met kleine roedeverdeling in de bovenlichten en houten rolluikkasten. In de geveltop rondboogvormig vensters, ter hoogte van de vensters ornamenten met runderkoppen.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.