Gemeentelijke jongensschool

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Plein
Locatie Plein 20A, 22-24, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gemeentelijke jongensschool

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke jongensschool

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beschrijving

De voormalige gemeentelijke jongensschool werd opgericht midden op het toenmalige plein, zogenaamd Veld, in 1869-70 naar ontwerp en onder leiding van architect Edmond de Perre-Montigny uit Gent en uitgevoerd door de gebroeders Everaert uit Gent. De Kaprijkse gemeenteschool was het eerste gebouw opgetrokken op het verkavelde grote dorpsplein zogenaamd "Veld". Weldra werden aan weerszijden van de school eenvoudige dorpshuizen gebouwd voorzien van witgepleisterde gevelwanden, contrasterend met het imposante bakstenen schoolgebouw. Deze gevelwanden zijn nu licht aangepast. Thans zijn de voormalige schoolgebouwen herbestemd en heringericht tot gemeentelijke bibliotheek.

Het schoolgebouw vertoont een typische bouwstijl en gevelarchitectuur gelijkaardig aan de talrijke 19de-eeuwse gemeentescholen opgericht in de provincie met een weloverwogen grondplan volgens de toen geldende normen en de door de overheid opgelegde richtlijnen. Als kantonhoofdplaats bouwde Kaprijke een iets grotere school, zogenaamd "van de eerste rangschikking". Het ruime schoolgebouw is een sobere bakstenen constructie met gebruik van eclectische en neotraditionele stijlelementen, typerend voor het architecturaal oeuvre van architect E. de Perre. Karakteristiek voor deze openbare bouwstijl zijn het materiaalgebruik, baksteen en zandsteen, en de decoratieve gevelbehandeling zoals de accentuerende getoogde muuropeningen en arcade.

In de streng symmetrische opbouw wordt de brede centrale klassenvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag hoog geflankeerd door twee vleugels, van het dubbelhuistype en van twee bouwlagen hoog waardoor het geheel getuigt van een monumentaal opzet. De zijvleugels bevatten respectievelijk links een trappenhuis en klaslokalen en rechts een onderwijzerswoning. De lijstgevels van de hoger opgetrokken gemarkeerde zijvleugels, begrensd door lisenen, worden gemarkeerd door een geaccentueerd centraal deurrisaliet uitgewerkt in een puntgevel met oculus. De getoogde deur is gevat in een zandstenen omlijsting. De getoogde vensters zijn bekroond door een uitspringende zandstenen waterlijst. De lange straatgevel van de klassenlokalen is geritmeerd door een arcade gevormd door pilasters verbonden door steekbogen met een waterlijst. De getoogde vensters hebben nog de oorspronkelijk houten onderverdeling.

De achter gelegen schoolgebouwen op de speelplaats zijn vervangen door het nieuwe gemeentehuis van Kaprijke naar ontwerp van Jan Vanderplaetsen, in gebruik genomen in augustus 2000.

  • NOTTEBOOM H. 1999: Louis Braet uit Kaprijke contra August Van Acker uit Eeklo, Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland 13.2, 80-86.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

maakt deel uit van Dries van Kaprijke

Plein, Voorstraat (Kaprijke)

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Plein

Plein (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.