Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Rysselhofstraat
Locatie Rysselhofstraat 10, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Rijselhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deel uitmakend van het zogenaamde "Het Rijselhof".

Het boerenhuis, volgens de huidige bewoners heropgebouwd in 1937 ter plaatse van het vroegere boerenhuis, is een neotraditionele hoevebouw uit het interbellum in rode baksteen en rechthoekige vensters met T-ramen met roedeverdeling en een markant onderkelderd volume met trapgevel uiterst links.

Karakteristieke dwarsschuur, ingeplant aan de walgracht en aan de toegang tot het erf, naar verluidt heropgebouwd na een brand in 1912. Het bakstenen gebouw onder zadeldak met pannen bevat van links naar rechts: koeienstallen, de dorsvloer toegankelijk via een brede korfboogvormige poort aan de erfzijde, paardenstal, koeienstallen en de schuur met in het dak verhoogde rechthoekige inrijpoort met roodgeschilderd houtwerk. De stallen bevatten troggewelven, ijzeren ruiven, natuurstenen voederbakken en tussenschotten. Aan de straatzijde vormen onder een laag aanzettend dakschild zes staldeurtjes met rood geschilderd houtwerk een opvallend element.

Ruim vrijstaand wagenhuis onder pannen schilddak met drie open inrijpoorten. Het voormalige bakhuis is aangepast tot stal.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Rijselhof

Rysselhofstraat 6-10 (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.