Bakkerij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 6, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bakkerij

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Kaprijke

Deze bescherming is geldig sinds 18-09-1981.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Rijhuis met voormalige bakkerij van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen), vermoedelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw. Gepleisterde gevel met rechthoekige vensters, bovenvensters afwisselend blind, op arduinen lekdrempel. Eenvoudig hoofdgestel. Begane grond vermoedelijk in het tweede kwart van de 20ste eeuw verbouwd tot winkelpui met centrale deur gevat in een gepleisterde betonnen omlijsting.

Het interieur bevat nog de oude structuur met zichtbare balklaag met versierde moerbalk, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw. In de achterkamer, schildering van volks tafereel op de schouwboezem uit begin 20ste eeuw.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Kaprijke

Alfred De Taeyestraat 19-33, Molenstraat 5-11, Plein 1-59, 109-159, Plein 2-48, 88-116, Voorstraat 1-27,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voorstraat

Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.