erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID: 4479   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4479

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer G. Ransbotryn, naar een ontwerp door Petrus Josephus Ryssens-Van Camp uit 1880. Deze architect was in Antwerpen vermoedelijk actief van midden jaren 1860 tot de vroege jaren 1900. Tot de bouw behoorde een koetshuis achteraan op het perceel.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeƫn en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door de bewerkte puilijst en cordonvormende lekdrempels, legt de compositie de klemtoon op het zijrisaliet in de rechter travee. Dit laatste wordt gemarkeerd door de getoogde koetspoort met sluitsteen, het balkon van de bel-etage met uitgelengde voluutconsoles en een smeedijzeren borstwering, en de omlijste bovenvensters. Verder beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van achtereenvolgens rechthoekige en getoogde vensters, vlak omlijst op de begane grond en in het risaliet. Deze laatste zijn respectievelijk geaccentueerd door een getoogde en een mijterbogige waterlijst, de eerste doorgetrokken, de tweede bekroond door acroteria. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf, fries en houten kroonlijst, gekornist op een tandlijst en trigliefen in het risaliet, vormt de gevelbeƫindiging. Het houten schrijnwerk van de poort en vensters is bewaard, evenals de smeedijzeren leuningen van de vensters.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1880#1250.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4479 (Geraadpleegd op 25-02-2020)