Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 100, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Boerenwoning

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als monument bij MB van 12/02/2002. Het boerenhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw, van acht traveeën en één bouwlaag afgedekt met een pannen zadeldak, is haaks ingeplant op de straat met de voorgevel naar het westen gericht. In de verankerde en gewitte voorgevel op een grijs geschilderde en gecementeerde plint is de deur centraal geplaatst. De getoogde deuropening wordt geaccentueerd door een uitspringende en grijs geschilderde bakstenen omlijsting op neuten, met oren en een gebogen kroonlijstje. Traditioneel zijn de vensters voorzien van houten kozijnen, met een houten roedeverdeling onderverdeeld in kleine ruitjes. Het onderste deel van de kruiskozijnen is aan de buitenkant afgesloten met groen-wit geschilderde luikjes. De zijpuntgevels zijn afgewerkt met vlechtingen. Het zijdelings aan de straat palend woongedeelte was naar verluidt vroeger een winkeltje. Een aparte voordeur in een omlijsting van grijsgeschilderde baksteentjes gaf toegang tot de winkel.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voorstraat

Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.