18de-eeuws burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Voorstraat
Locatie Voorstraat 37, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument 18de-eeuws burgerhuis

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Beschermd als monument bij MB van 12/02/2002. Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met zadeldak met pannen, uit eind 18de eeuw. Het huis met dubbelhuisopstand vertoont niet (meer) de typische gevelbepleistering. In de nu vrij sobere gekaleide voorgevel met symmetrische opbouw en dubbelhuisopstand staat de geaccentueerde deur centraal. De rondboogvormige deur, nu een glasdeur met bovenlicht, is gevat in een opvallende rechthoekige omlijsting met sluitsteen en kroonlijst op consoles, versierd met tandlijst.

Het huis bevat nog een zeer interessant en waardevol interieur met behoud van talrijke interieurelementen uit de 18de eeuw. Pleisterwerk in classicistische stijl met sierlijsten op plafonds en wanden en opmerkelijke stucdecoratie met profielen van mannen en vrouwenfiguren op verschillende schouwboezems en deurstukken sieren de gelijkvloerse verdieping. Op de bovenverdieping bleef ook de fraaie samengestelde balklaag, nu blauw geschilderd, zichtbaar en bleven de twee in stuc versierde schouwmantels bewaard.

Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Voorstraat

Voorstraat (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.