erfgoedobject

Klooster Sint-Vincentius

bouwkundig element
ID
44800
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44800

Juridische gevolgen

Beschrijving

Klooster St.-Vincentius, nu Woon- en zorgcentrum Sint-Vincentius van de Zorg-saam Zusters Kindsheid Jesu. In kern minstens opklimmend tot 18de eeuw, zie de Ferrariskaart van 1771-1778. Tot 1838 huis van de heer Coorebyter. Van 1839 tot 1865 ingericht als kostschool voor jongens, een gemeenteschool opgericht in 1835 door Louis Braet-Lecaille. In 1866 werd de school van L. Braet verkocht aan de Broeders van de Christelijke Scholen; er werd een lagere school ingericht en een klein noviciaat met een kapel. In 1882 werd het klooster verkocht en werd in gebruik genomen door het Franse bedrijf "Daubigny&Tirot" met de mandenvlechterij "la vannerie flamande". In 1891 verkocht aan pastoor D. Fordeyen van Zomergem voor de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo, vanaf 1892 rusthuis en klooster van de zusters, sedert 1963 aangesloten bij de Zusters Kindsheid Jesu.

In 1892 werd het kloosterhuis aangepast en werd begonnen met de bouw van het zogenaamde vrouwkenshuis, in 1893 bouw van het "oudemanhuis", schuur en aardappelkelders, in 1893-1894 aanpassen van de kapel, aankoop van een nieuw altaar, vergroten der sacristie, bouwen van een doodhuis en een blinde afsluitmuur, in 1896 bouw van hospitaal, wagenhuis en muur met ijzeren hek, in 1900 bouwen van een stal, 1901 bouw van een oude mannenhuis, gesloopt in 1991, en twee hospitalen, verscheidene dienstgebouwen en vergroten van het klooster, in 1907 werd de bewaarschool gebouwd onder leiding van architect Van Wassenhove (Eeklo), gesloopt in 1991. In 1963-64 werd het volledige rustoord verbouwd en gerenoveerd.

Aan de straat gelegen kloostergebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen afgedekt door schilddak (leien) met dakruiter en windhaan. Heden gecementeerde lijstgevel met enkelhuisopstand en met vernieuwde rechthoekige muuropeningen. Bewaarde rechthoekige deur in arduinen omlijsting met kroonlijst. Aanleunende bouw met doorlopende gevel van het vroegere zogenaamd “vrouwkenshuis”, nu afdeling zogenaamd Zonneland. Boven de rechthoekige poort gevelnis met beeld van Sint-Vincentius.

Kapel, gebouwd in 1866 en ingeplant ten noorden van het vroegere zogenaamde "vrouwkenshuis", aangepast in 1894 en 1971. Eenvoudige bakstenen kapel van vier traveeën onder leien dak met dakruiter. Spitsboogvormige deur en vensters met glas in lood. Het "vrouwkenshuis" is ingeplant, aanleunend bij het klooster, haaks op de straat van tien traveeën en twee bouwlagen onder pannendak. Eenvoudige verankerde bakstenen gevels met getoogde muuropeningen op arduinen dorpels, vernieuwd schrijnwerk. Centraal op de bovenverdieping, rondboogvormige nis met beeld van Heilige Rochus.

Ten noorden achter het kloosterhuis, voormalig hospitaal, opgericht in 1901, gelijkaardige, doch witgeschilderde baksteenbouw. Rechthoekige benedenvensters en getoogde bovenvensters. In de westgevel, rondboogvormige nis met beeld van Heilige Antonius.

  • 100 jaar zustergemeenschap en rusthuis "Sint-Vincentius" te Kaprijke, 1892-1992, s.l., s.d.
  • NOTTEBOOM H., Louis Braet uit Kaprijke contra August Van Acker uit Eeklo, in Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, XIII, 2, 1999, p. 80-86.

Bron     : BOGAERT C. & LANCLUS K. 2002: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 21N, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster Sint-Vincentius [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44800 (Geraadpleegd op )