Twee boerenarbeiderswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Vrouwstraat
Locatie Vrouwstraat 48-50, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Twee boerenarbeiderswoningen

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee boerenarbeiderswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De goed bewaarde gekoppelde boerenhuisjes zijn ingeplant ten zuidoosten van een begraasd voorerf. De pittoreske huisjes van vier traveeën onder doorlopend zadeldak met pannen dateren vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw. Het rechter huis, nummer 48, is gerenoveerd en in gebruik als buitenhuisje. De verankerde voorgevels zijn witgeschilderd op een gepikte plint, nummer 50 met cementering. De houten kruiskozijnen met bewaard houtwerk, zijn voorzien van kleine roedeverdeling, diefijzers en groen-wit geverfde luiken voor de onderste helft van het kozijn. Eenvoudige gebogen deurtjes zonder omlijsting gaven toegang tot de huiskamer. De zijgevels zijn afgewerkt met aandaken en vlechtingen. Beide huisjes worden geflankeerd door aangebouwde stalletjes met houten bebording, afgedekt door pannen zadeldak. Binnenshuis, bewaarde enkelvoudige balklaag in beide huisjes, nummer 48 heeft ook nog de brede haard voorzien van een haardlijst op zandstenen consoles.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaprijke

Kaprijke (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.