Dwarsschuur

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kaprijke
Deelgemeente Kaprijke
Straat Wauterstraat
Locatie Wauterstraat 3, Kaprijke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kaprijke (adrescontroles: 15-01-2008 - 15-05-2008).
  • Inventarisatie Kaprijke (geografische inventarisatie: 01-08-2000 - 31-05-2001).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dwarsschuur

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Dwarsschuur

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve met dwarsschuur uit midden 18de eeuw en gerestaureerd in 1975, schuur beschermd als monument bij MB van 12/02/2002. Het landbouwbedrijf is buiten bedrijf en ingericht als landhuis met siertuin. De schuur is opgetrokken uit baksteen en afgedekt met een rieten dak met zes rijen pannen aan voor- en achterzijde. De schuur staat met de voorgevel naar het huis (noordwesten) gericht en haaks op de straat. De schuur bevatte van links naar rechts varkensstallen, een doorrit met dorsvloer met opwelvende schuurpoort, paardenstallen met gemetste kribben, koeienstallen met arduinen tussenschotten, een loofkot, een doorritpoort en varkensstallen. Het houtwerk van staldeuren, luiken en poorten is nieuw gemaakt identiek aan het oude schrijnwerk en met hergebruik van het ijzeren beslag en is groen geschilderd. Binnen in een ankerbalk van de opwelvende eerste doorrit vindt men het ingekerfde jaartal 1751.

Bron: -

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 2001

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kaprijke

Kaprijke (Kaprijke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.