Burgerhuizen ontworpen door Felix Cosman

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Albertstraat
Locatie Albertstraat 29-31, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuizen ontworpen door Felix Cosman

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee bel-etageburgerwoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee bel-etageburgerwoningen gebouwd in 1895 naar ontwerp van stadsarchitect Felix Cosman (Blankenberge). Nummer 31, burgerhuis met lijstgevel in neoclassicistische traditie, gebouwd. Gecementeerde gevel afgelijnd met houten kroonlijst op arduinen onderbouw met souterrain en bel-etage; in het boogveld van de dichtgemaakte loggia, reliëf met toorts, bladeren en wortelmotief. Bewaard houtwerk, vernieuwde balkons. Nummer 29 in dezelfde trant: rode baksteenbouw op arduinen onderbouw, onder de kroonlijst kleine tegelveldjes met grestegels. Open loggia afgesloten door rolluik.

  • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 37/1895.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Albertstraat

Albertstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.