Villa Albert

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Blankenberge
Deelgemeente Blankenberge
Straat Albertstraat
Locatie Albertstraat 37, Blankenberge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Blankenberge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Blankenberge (geografische inventarisatie: 31-10-2001 - 31-12-2003).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bel-etagewoning Villa Albert

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Villa Albert

Deze bescherming is geldig sinds 15-10-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Villa Albert" (huisnaam in rolwerkcartouche met prinsenhoofdje boven de deur), statige neoclassicistische woning met bel-etage, gedateerd "Anno 1892" onder de kroonlijst. Verzorgde gecementeerde lijstgevel afgeboord door houten kroonlijst op modillons; segmentbogige muuropeningen, voorzien van omlijstingen met oren, bel-etage met Franse voegen. Bewaarde balkons met ijzeren leuningen op uitgewerkte consoles. Bewaard houtwerk.

Bron: Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Hooft, Elise & Vanneste, Pol

Datum tekst: 2003

Relaties

maakt deel uit van Albertstraat

Albertstraat (Blankenberge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.